Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Poa novae-zelandiae
Rozšíření: Endemit horských oblastí Nového Zélandu. Na Severním ostrově roste jen vzácně v izolovaných horských oblastech, na Jižním ostrově je hojná v celém horském řetězci od severu až k jihu, zejména na návětrné západní straně. Vzácně se vyskytuje také na Stewartově ostrově.
Ekologie: Provází vegetaci sutí a skalních štěrbin v montánním až subalpínském stupni, také se vyskytuje v alpínských trávnících a v korytech periodických vodních toků.
Poa novae-zelandiae
Popis: Trsnatá gynomonoecická tráva s vnitropochevními výběžky; stébla jsou přímá, 5–15(–30) cm vysoká. Listy jsou přímé, čárkovité, 5–15 cm dlouhé a 1–3(–5) mm široké, řasnaté, často na okraji nadvinuté, převážně hladké; jazýček je 1–2(–6) mm dlouhý. Lata je (3–)5–10 cm dlouhá, dosti hustá, koncem převislá; klásky jsou 5–8květé, 6–12 mm dlouhé, 1–2(–3) dolní květy jsou oboupohlavné, horní květy jsou samičí, se zakrnělými tyčinkami; plevy jsou víceméně stejné, vejčitě kopinaté, 3–7 mm dlouhé; pluchy jsou vejčitě kopinaté, 3,5–8 mm dlouhé, s 3(–5) žilkami. Obilka je 1,5–2,5 mm dlouhá.
Poznámka: Původních druhů lipnic je na Novém Zélandu 38, z toho je 37 endemických; dalších 12 druhů sem bylo zavlečeno. Podobná, ale dvoudomá Poa subvestita se odlišuje víceméně tupými vrcholy pluch.
Poa novae-zelandiae
Poa novae-zelandiae
Poa novae-zelandiae
Poa novae-zelandiae
Fotografoval Mário Duchoň, dne 29. 12. 2016 (Nový Zéland, South Island, Franz Josef).