Syn.: Poa fertilis Host
Česká jména: lipnice plodná (Presl 1819, Opiz 1852), lipnice úrodná (Čelakovský 1879), lipnice bahenní (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: lipnice úrodná (Reuss 1853), lipnica močiarna (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Poa palustris
Rozšíření: Tráva s rozsáhlým areálem – roste v temperátních až subarktických oblastech v Evropě, Asii i Severní Americe. U nás je roztroušená až hojná od nížin do podhůří.
Ekologie: Roste na vlhkých a bažinatých loukách, v lužních lesích, ve vlhkých příkopech, na březích vodních toků a nádrží, na prameništích a v olšinách.
Poa palustris
Popis: Vytrvalá, řídce trsnatá tráva s krátkými, většinou sterilními vněpochevními výběžky. Stébla 30–100 cm vysoká, krátce vystoupavá, i pod latou hladká. Pochvy listů hladké, v úžlabí často s chomáčky listů; jazýček 1–3 mm dlouhý, zaokrouhlený až ± špičatý; čepele listů ploché, 1–2(–3) mm široké, čepel nejhořejšího listu delší než pochva. Lata úzce jehlancovitá, řídká, 10–25 cm dlouhá, větévky přímo odstálé, tenké, drsné, dolní se 2–7 příosními větvičkami; klásky 3–5 mm dlouhé, 2–5květé, občas i živorodé; plevy ± stejně velké, dolní i horní pleva trojžilná, pluchy nezřetelně 5žilné, pod špičkou se žlutavou půlměsíčitou skvrnou, na bázi s huninkou dlouhých chlupů. Kvete od května do srpna.
Záměny: Bývá odlišován suchomilný poddruh – lipnice bahenní suchobytná (Poa palustris subsp. xerotica). Ta roste na suchých stanovištích (typicky na korunách zdí, dále např. v lomech a na náspech), je nižší, šedavě zelená, má kratší a hustší latu, pochvy bývají nevýrazně draslavé. Podle některých názorů však tento morfotyp plynule přechází do morfotypu lipnice bahenní pravé, představuje spíš ekomorfózu a nemá proto význam poddruhy u Poa palustris rozeznávat. Situace je značně komplikovaná kvůli fakultativně apomiktickému způsobu rozmnožování a velké diverzitě chromozomových počtů.
Od dalších druhů lipnic se lipnice bahenní liší touto kombinací znaků: stébla a pochvy listů hladké, jazýček středně dlouhý (u nejvyššího stébelného listu 2–3 mm), lata řídká s malými klásky. Nápadná je také zpravidla pozdní doba květu: rozkvétá v době, kdy např. lipnice obecná (Poa trivialis) již odkvétá.
Poa palustrisPoa palustris
Poa palustrisPoa palustris
Fotografováno dne 23. 7. 2011 (Praha-Modřany, břeh Vltavy).