Syn.: Ochlopoa supina (Schrad.) H. Scholz et Valdés, Poa annua subsp. supina (Schrad.) Husn., Poa annua var. supina (Schrad.) Link, Poa bifida S. E. Fröhner, Poa duriuscula Willd. ex Spreng., nom. inval., Poa exigua Husn., Poa foucaudii Hack., Poa rivulorum Maire et Trab., Poa ustulata S. E. Fröhner
Česká jména: lipnice položená (Domin et Podpěra 1928), lipnice nízká (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: lipnica nízka (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae Burnett – lipnicovité
Poa supina
Rozšíření: Vyskytuje se v severní Evropě v jižní polovině Švédska a středním Norsku, izolovaně ještě na severu Švédska, dále nesouvisle v horských oblastech střední i jižní Evropy, na Korsice, ve Španělsku, v Itálii, v zemích bývalé Jugoslávie, v Rumunsku, na západě Ukrajiny, ve východní a severní části evropského Ruska, dále snad areál pokračuje přes Afghánistán, Írán, jihovýchod Kazachstánu, Kyrgyzstán a jižní Turkmenistán do Mongolska a čínských provincií Sichuan, Xinjiang, Yunnan a do Tibetu. Roste i na západní a východní Sibiři. Nejjižněji v Asii v Nepálu, severním Pákistánu a Indii. U nás roztroušeně, s větší koncentrací lokalit ve vyšších polohách, spíše v Čechách, na Moravě jen v Jeseníkách a Beskydech, jinde v Karpatech zřejmě chybí.
Ekologie: Nejčastěji horské, subalpinské a alpinské louky a stráně, vlhké lesní cesty, cesty v lukách a nivách, na travnatých sešlapávaných místech a sněhových výležiskách, v pásmu zhruba od 1000 až do 3100 m n. m., vzácně sestupuje i do nížin. Kvete v dubnu a květnu, ve vyšších polohách od června do srpna.
Poa supina
Popis: Vytrvalá, 5–15 cm vysoká tráva s přímými nebo krátce vystoupavými oblými stébly, čepele listů jsou ploché, měkké až mírně tuhé, tmavozelené až zelené, jazýček nejhořejšího stébelného listu je nejčastěji 0,5–2,0 mm dlouhý. Klásky jsou nahloučené na koncích větévek laty, zpravidla fialově naběhlé, dolní pleva je jednožilná, horní trojžilná, prašníky jsou 1,8–2,4 mm dlouhé.
Záměny: Podobná lipnice roční (Poa annua) se liší délkou prašníků, klásky neshloučenými na konce větévek, zároveň není vytrvalá a neroste přirozeně v nejvyšších polohách hor.
Poa supina
Poa supina
Fotografováno dne 3. 6. 2012 (Krkonoše).