Syn.: Poa attica Boiss. et Heldr.
Česká jména: lipnice pocestní (Presl 1819), lipnice obecná (Kubát 2002)
Slovenská jména: lipnice pospolitá (Reuss 1853), lipnica pospolitá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Poa trivialis

Rozšíření: Celá Evropa, severní Afrika, zdomácnělá v rozsáhlých oblastech Asie a Severní i Jižní Ameriky.
Na celém území ČR hojný druh od nížin po hory, vzácně vystupuje až do subalpinského stupně.

Ekologie: Bažinaté a vlhké louky, příkopy, mokřady, lužní lesy, lesní lemy, břehy vodních toků a nádrží, řidčeji vlhčí úhory a pole. Na stinných stanovištích často tvoří sterilní porosty. Kvete od května do července.

Poa trivialis

Popis: Vytrvalá volně trsnatá tráva žlutavě zelené až zelené barvy s různě dlouhými, kořenujícími, většinou fertilními vněpochevními výběžky. Stébla 30–100 cm vysoká, přímá nebo kolénkatě vystoupavá, zejména pod latou draslavá. Čepele 2–4,5 mm široké, ploché, plihé, drsné, čepel nejhořejšího listu zpravidla kratší nebo zdéli pochvy. Přízemní listy světle zelené, lesklé, s červenofialovými pochvami. Úžlabí pochev bez chomáčků mladých listů. Jazýček špičatý, 3–10 mm dlouhý, jazýček nejvyššího stébelného listu až 6 mm dlouhý. Lata řídká, přímá, jehlancovitá, 10–30 cm dlouhá, větévky drsné, dolní větévky po 3–5. Klásky 2,5–4,5 mm dlouhé, obvykle 3květé. Plevy velmi nestejné, dolní jednožilná, horní trojžilná. Pluchy 5žilné, pod špičkou bez žlutavé skvrny, na bázi s huninkou dlouhých chlupů.

Záměny: Od ostatních podobných lipnic (zejména Poa palustris – lipnice bahenní, případně druhy z okruhu lipnice luční – Poa pratensis) se liší zejména velmi dlouhými jazýčky a stébly pod latou drsnými.

Poznámka: Druh je obligátně sexuální, na rozdíl od mnoha jiných druhů lipnic, u nichž byla zaznamenána apomixie.

Poa trivialisPoa trivialis
Poa trivialis
Poa trivialis

Fotografováno dne 25. 5. 2010 (Česko, Praha-Modřany, Modřanská rokle).