Nevelký hrad Volfštejn představuje cennou ukázku středověkého, přesněji románského hradního stavitelství v Čechách. Mimo dochovaný půdorys hradu vystavěného po sasko-hesenském způsobu je významná především dochovaná hradní obranná věž typu bergfrit ojedinělého kuželovitého tvaru, vzniklého ztenčováním zdiva ve směru do výšky z vnějšku, nikoli zevnitř, jak je obvyklé. Zřícenina je volně přístupná a probíhají na ní záchranné práce. Hrad byl vybudován ve svahu Vlčí hory vysoké 704 m n. m., výrazné čedičové kupy vypínající se nad Černošínem (okres Tachov).
Pod Volfštejnem
Přímo pod hradem na úpatí Vlčí hory se nachází balvanitá louka, snad bývalá pastvina, na níž se střídají sušší a vlhčí místa, a jež si dosud uchovala řadu cenných druhů rostlin, byť jsou zde zřetelné stopy úpadku. K nejcennějším druhům patří hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vstavač osmahlý (Neotinea ustulata) nebo hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum). Proto zde byla v roce 1984 vyhlášena přírodní rezervace na ploše 16,5 ha. Plně rozkvetlá je louka opravdu pěkná, a tak nepřekvapí výskyt dalších zajímavých druhů, jako jsou vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) a vemeník dvoulistý (P. bifolia), bradáček vejčitý (Listera ovata), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), na vlhčích místech rostoucí prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), ostřice dvouřadá (Carex disticha), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), patrně zde roste též bahnička jednoplevá (Eleocharis uniglumis). Jako velmi vzácné jsou uváděny vratička měsíční (Botrychium lunaria) a prstnatec zelený (Dactylorhiza viridis). Vstavač kukačka (Anacamptis morio) nebo hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) jsou patrně již vymizelé.
Pod Volfštejnem
Pod Volfštejnem
Roste zde pochopitelně také řada běžných druhů, jmenovat můžeme např. ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), válečku prapořitou (Brachypodium pinnatum), tomku vonnou (Anthoxanthum odoratum), třeslici prostřední (Briza media), poháňku hřebenitou (Cynosurus cristatus), ostřici bledavou (Carex pallescens), ostřici prosovou (C. panicea), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), ocún jesenní (Colchicum autumnale), bukvici lékařskou (Betonica officinalis), zvonek rozkladitý (Campanula patula) i zvonek okrouhlolistý (C. rotundifolia), kopretinu (Leucanthemum vulgare agg.), ptačinec trávovitý (Stellaria graminea), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), hrachor luční (Lathyrus pratensis), len počistivý (Linum catharticum), violku psí (Viola canina), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), prvosenku jarní (Primula veris), jetel horský (Trifolium montanum), vítod chocholatý (Polygala comosa), vítod obecný (P. vulgaris), vikev čtyřsemennou (Vicia tetrasperma), kokrhel menší (Rhinanthus minor), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), klinopád obecný (Clinopodium vulgare), chrpu luční (Centaurea jacea), pcháč bahenní (Cirsium palustre) aj. V lesích roste ze zajímavějších druhů žindava evropská (Sanicula europaea) nebo hruštice jednostranná (Orthilia secunda), na otevřených místech vzácně roste zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea).
Pod Volfštejnem
K známkám úpadku patří vymizení některých druhů, snižování početnosti cenných druhů, výskyt pcháče osetu (Cirsium arvense) nebo třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). Louka se v rámci plánu péče pravidelně kosí, byť kosení probíhá v ne úplně vhodné době; naštěstí hořečky podle všeho dobře po pokosení obrážejí a mohou se alespoň nerušeně vyvíjet. Potíže však stále činí šířící se lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus), nejspíše dosévaná myslivci.
Pod Volfštejnem
Za pozornost stojí rozhodně drobný mokřad za jižním okrajem přírodní rezervace s výskytem tolije bahenní (Parnassia palustris) a záhadnými sloupy bývalé vojenské střelnice. Rostou zde např. čertkus luční (Succisa pratensis), třezalka čtyřkřídlá (Hypericum tetrapterum), přeslička bahenní (Equisetum palustre), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), karbinec evropský (Lycopus europaeus), z uváděných druhů vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) a suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium).
Pod Volfštejnem
Již zmiňovaná Vlčí hora se může pochlubit pěknými dílčími výhledy z otevřených míst pod vrcholem, jedna z vyhlídek, zvaná Goethova, je dokonce vylepšena zábradlím, přístřeškem a osazena naučnou tabulí. Pod ní roste několik cenných jeřábů dunajských (Sorbus danubialis).
Pod Volfštejnem
Fotografováno ve dnech 8. 6. 2017 a 7. 9. 2017.