Syn.: Ferdinanda eminens Lag., Podachaenium andinum André, Podachaenium paniculatum Benth.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Podachaenium eminens
Rozšíření: Druh Střední Ameriky rozšířený od středního Mexika po Kostariku. Tato dřevina je dosti dekorativní, občas bývá vysazována i do zahrad a parků mimo oblast původního areálu.
Ekologie: Roste v horských mlžných lesích, ve vlhčích roklích a křovinách, ale i v borodubinách, objevuje se i v sekundární vegetaci a na ruderálních stanovištích, kolem cest a lidských sídel, stoupá až do nadmořské výšky okolo 2600 m. Kvete od prosince do června.
Podachaenium eminens
Popis: Keř nebo menší strom dosahující výšky až 8(–14) m, s větvemi hustě plstnatými. Listy jsou dole vstřícné, nahoře střídavé, řapíkaté, vejčité až široce vejčité, (6–)10–30 cm dlouhé a (6–)10–31 cm široké, na bázi klínovité nebo uťaté, většinou s (3–)5(–7) laloky nebo až skoro celokrajné, na líci chlupaté až plstnaté, často řídce žláznaté, na rubu plstnaté, žláznaté. Květenství je terminální, latnaté, složené z 30–60(–90) úborů, dosahuje průměru 10–30 cm, jednotlivé úbory jsou 5–7 mm dlouhé; zákrov je 3–4 mm dlouhý, polokulovitý, zákrovní listeny jsou kopinaté, uspořádané většinou ve 3 řadách, plstnaté, někdy žláznaté, špičaté nebo tupé; jazykovitých květů je 12–20, liguly jsou 8–15(–18) mm dlouhé, bílé, trubkovitých květů je 100–200, jsou žluté. Plodem je nažka 1,5–2 mm dlouhá, s chmýrem až 15 mm dlouhým.
Poznámka: Neotropický rod Podachaenium zahrnuje v současnosti asi 3 nebo 4 druhy.
Podachaenium eminens
Podachaenium eminens
Podachaenium eminens
Podachaenium eminens
Podachaenium eminens
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 3. 2. 2015 (Belize, Caracol).