Syn.: Nageia latifolia (Thunb.) Kuntze, nom. illeg., Nageia thunbergii (Hook.) F. Muell., Podocarpus nobilis Endl., nom. inval., Podocarpus pinnata Gordon, nom. inval., Podocarpus thunbergii Hook., nom. illeg., Taxus latifolia Thunb., Taxus latifolius Thunb.
Česká jména: nohoplod (Presl 1846)
Čeleď: Podocarpaceae Endl. – nohoplodovité

Podocarpus latifolius

Rozšíření: Druh jižní a východní Afriky, ve směru severním je areál někdy kladen až do Súdánu, Tanzanie, Angoly či Kamerunu, jindy je však spíše omezován pouze na jižní část Afriky, konkrétně na jihoafrické Kapsko, provincie Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, Mpumalanga a Limpopo, je uváděn rovněž ze Svazijska, Lesotha a Zimbabwe. V severněji položených oblastech Afriky je patrně střídán jinými podobnými druhy (např. Podocarpus milanjianus).

Ekologie: Roste v tropických a subtropických pobřežních, podhorských i horských lesích, v křovinaté vegetaci na skalních výchozech, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 2000 m.

Podocarpus latifolius

Popis: Stálezelený dvoudomý keř nebo strom dosahující výšky 8–25(–33) m, s borkou nejprve žlutohnědou, později šedohnědou až tmavě hnědou, odlupující se ve vertikálních pruzích. Listy jsou spirálovitě nahloučené na konci větví, jsou široce jehlicovité, 25–60 mm dlouhé, na mladých jedincích i delší (až 160 mm), a 6–13 mm široké, kožovité, celokrajné, mírně podvinuté, na vrcholu víceméně zaokrouhlené, avšak zřetelně hrotité, zelené až šedozelené. Samčí šištice vyrůstají po 1(–2) v úžlabí listů, jsou 10–40 mm dlouhé, narůžovělé, tvarem poněkud připomínají jehnědy; samičí šištice vyrůstají většinou jednotlivě, redukované šupiny vytvářejí lůžko, které později dužnatí, je zhruba 10 mm dlouhé, červené, semena vyrůstají po 1–2, jsou dužnatá, kulovitá, až 15 mm široká, šedozelená až nafialovělá.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2013) řadí tuto dřevinu z hlediska ohrožení k druhům méně dotčeným (LC).

Využití: Dřevo stromu je trvanlivé, žluté, využívá se především k výrobě nábytku. Míšek je jedlý, je vyhledávaný především ptáky a opicemi, borku používá africká tradiční medicína. Strom bývá vysazován v jihoafrických parcích a zahradách.

Podocarpus latifolius
Podocarpus latifolius
Podocarpus latifolius
Podocarpus latifolius

Fotografovala Jindřiška Vančurová, ve dnech 7. 9. 2018 (Svazijsko, Malolotja Nature Reserve) a 20. 9. 2018 (Jihoafrická republika, Drakensberg, KwaZulu-Natal, Giant’s Castle Game Reserve).