Alois (Aloys) Pokorny se narodil dne 22. května 1826 v Jihlavě, zemřel 29. prosince 1886 v rakouském Innsbrucku. Středoškolský profesor, botanik.

Physiotypia plantarum austriacarum

V letech 1844–48 studoval práva na vídeňské univerzitě, při studiích ale poznal, že práva nejsou oborem, kterému by se chtěl dále věnovat. Při výpravách do Alp pochopil, že je mu bližší příroda, především pak flóra. Rozhodl se tedy dále věnovat přírodním vědám. V listopadu 1848 měl příležitost stát se praktikantem císařsko-královského botanického dvorního kabinetu, seznámil se tehdy s některými významnými botaniky. V roce 1855 získal na univerzitě v Göttingenu doktorát filozofie, brzy poté absolvoval botaniku na vídeňské univerzitě. Od roku 1852 vyučoval na akademickém gymnáziu ve Vídni, v roce 1864 byl jmenován ředitelem tamního reálného gymnázia.
Jako jihlavský rodák se podílel na floristickém průzkumu květeny Jihlavska, publikoval ale také práce o květeně Rakouska a Uher. Vynikl však především jako autor rakousko-uherských školních učebnic přírodopisu. Jeho učebnice Naturgeschichte des Pflanzenreiches dosáhla v roce 1874 celkového nákladu 100 tisíc exemplářů (údaj u desátého vydání), kniha byla přeložena z němčiny také do italštiny, maďarštiny, polštiny, slovinštiny, chorvatštiny a češtiny (v češtině pod titulem Dra A. Pokorného názorný přírodopis všech tří říší. Druhý díl, Názorný přírodopis rostlinstva / pro nižší oddělení středních škol českoslovanských dle šestého rozmnoženého a opraveného německého vydání vzdělal Ladislav Čelakovský. Praha 1868). Stala se nejrozšířenější školní učebnicí botaniky v Rakousku-Uhersku druhé poloviny 19. století. A jeho třísvazková učebnice Naturgeschichte für Volks- und Bürgerschulen údajně dosáhla celkového nákladu kolem miliónu svazků.
Publikoval také v řadě odborných periodik, například v Oesterreichische botanische Zeitschrift, Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft, Jahresbericht des Leopoldstädter Communal-Real- und Obergymnasiums in Wien aj.
Výběr z díla:

 • Beiträge zur Flora des böhmisch-mährischen Gebirges. (Wien 1851, časopisecky).
 • Die Vegetationsverhältnisse von Iglau. (Wien 1852, časopisecky).
 • Nachträge zur Flora von Iglau. (Wien 1853, časopisecky).
 • Physiotypia plantarum austriacarum. Der Naturselbstdruck in seiner Anwendung auf die Gefässpflanzen des österreichischen Kaiserstaates. Společně s Constantinem von Ettingshausen (Wien 1855, 5 sv.). Pozoruhodný titul vytištěný metodou „Naturselbstdrucku“ (typographia naturalis).
 • Repertorium der Flora von Oesterreich. (Wien 1859, časopisecky).
 • Beitrag zur Flora des ungarischen Tieflandes. (Wien 1860, časopisecky).
 • Untersuchungen über die Torfmoore Ungarns. (Wien 1861).
 • Österreichs Holzpflanzen. Plantae Lignosae imperii Austriaci. (Wien 1863).

Učebnice:

 • Naturgeschichte für Volks- und Bürgerschulen. 1. stupeň (1. vydání 1874, 8. vydání 1885). 2. stupeň (1. vydání 1875, 5. vydání 1885). 3. stupeň (1. vydání 1875, 5. vydání 1885).
 • Illustrierte Naturgeschichte der drei Reiche für die unteren Classen der Mittelschulen. 1. Thierreich (Prag, Tempsky, 1. vydání 1854, 18. vydání 1886). 2. Pflanzenreich (1. vydání 1853, 14. vydání 1887). 3. Mineralreich (1. vydání 1854, 12. vydání 1885).
 • Leitfaden der Botanik für die oberen Classen der Mittelschulen. Společně s Rosickým. (Prag, Tempsky, 1. vydání 1882, 2. vydání 1883).
 • Allgemeine Erdkunde. Společně s Hochstetterem. (Prag, Tempsky, 1. vydání 1872, 4. vydání 1885).

V literatuře se pro jeho jméno používá standardní forma POKORNY.
Illustrierte Naturgeschichte des Pflanzenreiches