Syn.: Polemonium lacteum Lehm.
Čeleď: Polemoniaceae Juss. – jirnicovité
Polemonium caeruleum
Rozšíření: Jde o druh s evropským rozšířením. Vyskytuje se od Islandu a Skandinávie na severu po severní část Středozemí, Ukrajinu, evropské Rusko a západní Sibiř. V ČR se přirozeně vyskytuje v Předšumaví a na Šumavě.
Ekologie: Druh roste na mokrých loukách, březích tekoucích vod, v pobřežních křovinách a podobně. Protože je často pěstován pro okrasu, vyskytuje se na více místech druhotně jako zplanělá rostlina.
Popis: Rostliny o výšce 20–80 cm. Lodyha je přímá, listy jsou střídavé, lichozpeřené, dolní dlouze řapíkaté, horní krátce řapíkaté až přisedlé. Květy ve vrcholících skládají vrcholová, latovitá bohatá květenství. Kalich je zvonkovitý, do poloviny členěný ve vejčitě kopinaté, tupé cípy. Koruna je krátce zvonkovitá až kolovitá, korunní cípy jsou jasně modré. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Jirnice modrá je zařazena k silně ohroženým druhům naší květeny (C2r).
Polemonium caeruleumPolemonium caeruleum
Polemonium caeruleumPolemonium caeruleum
Fotografováno dne 7. 7. 2006 (Želnava).