Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité

Pollichia campestris

Rozšíření: Druh tropické východní a jižní Afriky s areálem rozprostřeným od Eritrey a Etiopie přes Keňu a Tanzanii, Botswanu a Namibii až po Jihoafrickou republiku a jižní Mosambik, zasahuje i na jihozápad Arabského poloostrova.

Ekologie: Roste v tropické lesnaté a křovinaté vegetaci, často na písčitých půdách, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1700 m.

Pollichia campestris

Popis: Bohatě větvený keřík dosahující výšky až okolo 60 cm, s větvemi vystoupavými až přímými, v průřezu okrouhlými, nejprve bíle vlnatě chlupatými, později i olysalými. Listy jsou vstřícné, ale dosti přesvědčivě vyhlížejí, jako by vyrůstaly v přeslenech, jsou přisedlé, úzce eliptické až úzce obkopinaté, 5–32 mm dlouhé a 5–9 mm široké, na vrcholu špičaté, chlupaté nebo olysalé; palisty jsou kopinaté, 2–4 mm dlouhé, bílé, špičaté, chlupaté nebo lysé. Květenstvím je přisedlý vrcholík, který vyrůstá v úžlabí listů; listeny jsou asi 1,5 mm dlouhé, nejprve palistům podobné, později zvětšené; kališních lístků je 5, jsou volné, kopinaté, asi 0,5 mm dlouhé, dužnaté, chlupaté nebo lysé, korunních lístků je také 5, jsou jen drobné, asi 0,12 mm dlouhé, bílé; tyčinky jsou 1–2, zhruba stejně dlouhé jako kališní lístky, čnělka je čárkovitá, asi 0,6 mm dlouhá. Plodem je elipsoidní tobolka, asi 1,25 mm dlouhá a 0,7 mm široká, listeny se v době plodu zvětšují a výrazně dužnatí, jsou bílé, vzácněji též oranžové.

Využití: Plody rostliny jsou jedlé, jejich chuť je nasládlá.

Poznámka: Rod Pollichia je pravděpodobně monotypický, zahrnuje zřejmě jen tento jediný druh.

Pollichia campestrisPollichia campestris
Pollichia campestris
Pollichia campestris
Pollichia campestris

Fotografovala Věra Svobodová, dne 9. 4. 2012 (Jihoafrická republika, Mpumalanga, Blyde River Canyon Nature Reserve).