Syn.: Polycnemum arvense var. simplex Wallr., Polycnemum viaticum Pallas, Polycnemum arvense subsp. majus (A. Br.) Čelak., Polycnemum speciosum Švestka
Čeleď: Amaranthaceae – laskavcovité

Polycnemum majus

Rozšíření: Střední a jižní Evropa (na západ po Francii), jihozápadní Rusko, Kavkaz, Kazachstán, Kyrgyzstán. Adventivně také v USA a Kanadě (Ontario).
V České republice dříve roztroušeně, dnes velmi vzácně v nížinách a teplých pahorkatinách.

Ekologie: Výslunné stráně a skalnaté svahy, pole a úhory (zejména písčité), náspy, písčitá a štěrkovitá stanoviště, častěji na bazických podkladech. Druh je konkurenčně slabý, vyhledává proto narušované plošky s nezapojenou vegetací. Kvete od července do září.

Polycnemum majus

Popis: Jednoleté rostliny, většinou odspodu větvené, s větvemi 8–35 cm dlouhými, vystoupavými nebo zřídka poléhavými, někdy nevětvené a přímé, pak často jen 4–5 cm dlouhé. Lodyhy a větve v mladších částech krátce kadeřavě chlupaté, jinde lysé. Listy šídlovité, tuhé, šikmo odstálé až přitisklé, (6–)8–10(–20) mm dlouhé. Květy nenápadné, oboupohlavné, jednotlivé, přisedlé v úžlabí listům podobných listenů, se dvěma blanitými listenci 2,5–2,8 mm dlouhými, zřetelně delšími než okvětí, s dlouze vytaženou a často odstávající špičkou. Plody (1,5–)1,6–1,8(–1,9) mm dlouhé.

Polycnemum majus
Polycnemum majus

Záměny: Od ostatních domácích zástupců rodu – chruplavník rolní (Polycnemum arvense) a v současnosti nezvěstný chruplavník Heuffelův (Polycnemum heuffelii) – se nejlépe odliší pomocí listenců, které jsou zřetelně delší než okvětí.

Ohrožení a ochrana: Chruplavník větší je v Červeném seznamu ČR uveden jako druh kriticky ohrožený (C1t), na Slovensku je hodnocen jako druh potenciálně ohrožený (NT). Vzhledem ke své mimořádné nenápadnosti může být částečně přehlížen.

Polycnemum majus
Polycnemum majus

Fotografováno ve dnech 20. 9. 2010 (Jan Prančl: Česko, Praha-Troja, PP Trojská) a 23. 9. 2010 (Radim Cibulka: tamtéž).