Čeleď: Polygalaceae R. Br. – vítodovité
Polygala ericaefolia
Rozšíření: Endemit východní části Kapské provincie, roste pouze v Jihoafrické republice v nevelkém pruhu podél pobřeží v provinciích Western a Eastern Cape mezi městy George a Port Elizabeth. Uváděný výskyt dále na západ (až po Kapské Město) se podle nejnovějších pramenů zřejmě vztahuje k jiným druhům.
Ekologie: Stanovištěm jsou křovinaté a travnaté svahy. Často roste přímo nad mořem, ale vystupuje až do nadmořské výšky 1350 m.
Polygala ericaefolia
Popis: Polokeřík vysoký 15–40(–50) cm. Listy jsou střídavé, čárkovité, žlábkovité, na spodní straně řídce brvité. Květenství tvoří zkrácený vrcholový hrozen, může připomínat až okolík; květy jsou souměrné, růžovofialové; kališní lístky jsou volné, 3 jsou zkrácené a 2 tvoří korunovitě zbarvená vejčitá křídla; postranní korunní lístky jsou celokrajné, tupé, dolní nese na konci hřebínkovitý útvar; tyčinek je 8; gyneceum tvoří 2 srostlé plodolisty se svrchním semeníkem. Plodem je křídlatá tobolka.
Polygala ericaefolia
Polygala ericaefolia
Polygala ericaefolia
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 18. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Garden Route National Park, Robberg Peninsula).