Čeleď: Polygalaceae R. Br. – vítodovité
Polygala teretifolia
Rozšíření: Pochází z jižní Afriky, výskyt byl podchycen v jižní části Namibie a v Jihoafrické republice v provinciích Northern a Western Cape, kde jsou lokality soustředěny především v kotlině Klein Karoo.
Ekologie: Roste na suchých kamenitých nebo skalnatých svazích v nadmořských výškách 350–1250 m, zejména v územích s velmi nízkými ročními úhrny srážek.
Polygala teretifolia
Popis: Keřík, dorůstá výšky až 1 m; větvičky jsou tenké, šedě sametově chlupaté. Listy jsou střídavé, čárkovité, odstávající a někdy i mírně nazpět zakřivené, na okraji podvinuté, v mládí často kadeřavě chlupaté, olysávající. Květenství tvoří krátký hrozen, často úžlabní, řidčeji i vrcholový; květy jsou souměrné; kališní lístky jsou volné, 3 jsou zkrácené, kopinaté, 2 tvoří korunovitě zbarvená, fialová nebo růžová vejčitá křídla; korunní lístky jsou bělavé nebo zelenavé, postranní jsou dvouklané, přičemž horní úkrojek je větší, dolní korunní lístek nese na konci hřebínkovitý útvar; tyčinek je 8; gyneceum tvoří 2 srostlé plodolisty, semeník je svrchní. Plodem je křídlatá tobolka.
Polygala teretifolia
Polygala teretifolia
Polygala teretifolia
Polygala teretifolia
Fotografováno dne 21. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Schoemanspoort, Cango Caves).