České mená: rdesno píseční (Opiz 1852), rdesen písečný (Sloboda 1852), truskavec písečný (Dostál 1989)
Čeľaď: Polygonaceae Juss. – rdesnovité / stavikrvovité
Polygonum arenarium
Rozšírenie: Európsky druh rozšírený od Slovenska, Maďarska a Rumunska na strednú Ukrajinu a Kaukaz. V ČR nerastie. Územím Slovenska prechádza severná hranica areálu, vyskytuje sa iba v južnej časti Podunajskej nížiny a na Východoslovenskej nížine.
Ekológia: Rastie na voľných, výhrevných a výživných, vápenatých až neutrálnych, piesočnatých pôdach v nížinách. Typickým biotopom sú viate pieskové duny, okraje pieskovní a piesočnaté lemy ciest.
Opis: Jednoročná bylina, byľ poliehavá alebo vystúpavá, 20–50 cm vysoká, od bázy husto rozkonárená, článkovaná, spočiatku zelená, neskôr červenkastá, listy čiarkovito kopijovité, končisté, celistvookrajové, striedavé, čoskoro po vytvorení opadávajú, kvety jednotlivé alebo po dvoch v pazuchách malých blanitých listeňov hlavnej byle alebo sú nakopené v paklasoch na konci konárikov, okvetie je päťpočetné, biele alebo sýtoružové, pomerne veľké, plodom je lesklá nažka.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku patrí medzi ohrozené (EN) a zákonom chránené druhy.
Polygonum arenariumPolygonum arenarium
Polygonum arenarium
Foto: júl 2004 (Podunajská nížina, Nesvady).