Syn.: Avicularia maritima Didr., Polygonum argenteum Ehrenb. ex Meisn., Polygonum chilense K. Koch, Polygonum glaucum Nutt.
Čeleď: Polygonaceae Juss. – rdesnovité
Polygonum maritimum
Rozšíření: Středozemí, od portugalského pobřeží až k Černému moři. Vzácně na jižním pobřeží Anglie a Irska, na západním pobřeží Francie, také východní pobřeží Severní Ameriky, Makaronésie. Na Kanárských ostrovech poměrně vzácně (La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote).
Ekologie: Je to druh písčitého pobřeží a dun. Kvete od března do prosince.
Polygonum maritimum
Popis: Vytrvalá rostlina, lodyhy maximálně 60–80 cm dlouhé, větvené, většinou poléhavé, postranní lodyhy 10–30 cm dlouhé. Listy kopinaté, 15–25 × 6–9 mm, s podvinutými okraji, na rubu s výraznou žilnatinou, šedavé. Botky hyalinní, na bázi rezavohnědé, 10–12 mm dlouhé, s 8–12 žilkami. Květy v úžlabí listů, jednotlivé nebo ve skupinách po 2–4, okvětní lístky 3–4 mm dlouhé, bílé až narůžovělé. Nažky 3–4, tmavohnědé, 2–3 mm dlouhé.
Ohrožení a ochrana: Druh je uveden v Černém a červeném seznamu Irska v kategorii zranitelných (VU), také je uveden v Seznamu ohrožených druhů Kanárských ostrovů. K ohroženým druhům patří i v některých státech USA (Connecticut, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Rhode Island).
Poznámka: Byl zobrazen na jedné z deseti známek věnovaných ohroženým druhům Velké Británie a vydaných k 250. výročí Královské botanické zahrady v Kew v roce 2009.
Polygonum maritimum
Polygonum maritimum
Fografováno dne 13. 3. 2012 (Kanárské ostrovy, Fuerteventura, duny jižně od Corralejo).