Zobrazit místo Polynéská provincie na větší mapě

Největší část Oceánie zabírá Polynéská provincie, součást stejnojmenné oblasti Paleotropis. Je tvořena souostrovími Line, Markézy, Tuamotu, Tubuai, Mangareva, Společenské a Cookovy ostrovy, nejvýchodněji leží Velikonoční ostrov a ostrov Sala-y-Gomez.
Polynéská provincie
Ostrovy jsou dvojího typu: zejména v severozápadní části převažují nízké korálové atoly, zatímco na jihovýchodě jsou spíše oceanické ostrovy vulkanického původu, většinou nevelkého geologického stáří. Klima provincie je v souhrnu vlhké, tropické, s výraznější sezónní dynamikou podmíněnou monzuny.
Polynéská provincie
Vegetace na nízkých korálových atolech je velmi chudá, podílí se na ní řada druhů s velkými areály, např. Pisonia grandis (Nyctaginaceae). Jedním z hlavních prvků je kokosová palma (Cocos nucifera), jejíž původnost je zde nejistá. Na sopečných ostrovech, které nezřídka dosahují poměrně velkého převýšení, je v nejnižších polohách deštný prales s řadou zástupců z čeledí Rubiaceae, Apocynaceae, Salicaceae aj. V mlžných polohách dominují zástupci myrtovitých (Myrtaceae) a stromové kapradiny z rodu Cyathea.
Polynéská provincie
Květena provincie je dosti chudá, ovlivněná oceanickým původem všech ostrovů, které jsou nadto poměrně vzdáleny od zdrojů kolonizace. Na nízkých ostrovech se tento vliv navíc kombinuje s malou diverzitou stanovišť. Endemismus zde není příliš vysoký, zahrnuje kolem 10 rodů. Jsou zde ale endemické druhy místy kuriózního vzhledu: např. dvouzubec Bidens hendersonensis je keř dorůstající výšky až 6 m. V zásadě je zdejší květena osídlena pantropickými prvky se zřetelným vztahem k Malesijské oblasti, zatímco vztah k Neotropis je relativně slabý. Lze to dokumentovat i na recentně značně ochuzené flóře Velikonočního ostrova, kde jediný původní, subfosilní druh zdejší palmy Paschalococos disperta, který vyhynul někdy v souvislosti s polynéským osídlením ostrova, byl příbuzný jihoamerickému druhu Jubaea chilensis. Kupodivu slabý je i vztah polynéské flóry k flóře Austrálie.
Polynéská provincie
Z původních polynéských druhů na BOTANY.cz najdete:

Sousedící floristické provincie:

Polynéská provincie
Fotografoval Petr Daubner (www.kompas.estranky.cz).