Syn.: Ctenopteris vulgaris (L.) Newman
Čeleď: Polypodiaceae Berchtold et J. Presl – osladičovité

Polypodium vulgare

Rozšíření: Evropa, v Asii nesouvisle až po Japonsko, hory severní Afriky, jižní Afrika, subantarktické ostrovy Kergueleny, Severní Amerika, Havajské ostrovy. U nás se vyskytuje roztroušeně až hojně na celém území.

Ekologie: Roste u nás hojně ve světlých listnatých lesích, na polostinných nevápnitých skalách, vzácněji i na kmenech stromů.

Polypodium vulgare

Popis: Vytrvalá kapradina s plazivým podzemním oddenkem a většinou přezimujícími listy, 10–30 cm vysoká. Čepel delší než řapík, v obrysu úzce trojúhelníkovitá až obdélníkovitá, úkrojky většinou tupé a nepravidelně jemně zubaté, výtrusnicové kupky okrouhlé. Doba zralosti výtrusů červenec až srpen. Druh je značně variabilní ve tvaru a velikosti čepele a úkrojků listu. Rozlišuje se několik variet a forem.

Ohrožení a ochrana: Druh je uveden v Červené knize Běloruska.

Poznámka: Oddenky se používaly k léčbě kašle, chrapotu i astmatu – plic obecně, působí také projímavě. V zahradnické praxi se oddenky osladiče využívají jako přísada do substrátu pro pěstování epifytických rostlin.

Polypodium vulgare
Polypodium vulgarePolypodium vulgare

Fotografováno ve dnech 9. 11. 2003 (Brno, okolí přehrady) a 19. 6. 2017 (Nové Hrady, Tereziino údolí).