Syn.: Aspidium aculeatum (L.) Sw., Polystichum lobatum (Huds.) Chevall.
Česká jména: popratka ostnatá (Opiz 1852), kaprad bodlavý (Sloboda 1852, Čelakovský 1879), kapradina bodlinatá (Polívka 1912), kapradina laločnatá (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: papradina laločnatá (Novacký 1936, Dostál 1950), papraďovec laločnatý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Dryopteridaceae Ching – kapraďovité
Polystichum aculeatum
Rozšíření: Od Evropy přes Kavkaz a Himálaj až na Dálný východ. Na území ČR se nachází vzácně v termofytiku (na antropogenních stanovištích), v mezofytiku a oreofytiku roste roztroušeně až ojedinělě, jen na východní a severovýchodní Moravě je to častější lesní druh. Roste v pahorkatinách a horách.
Ekologie: Roste v podhorských a horských suťových lesích (Tilio-Acerion), v lesích na prudkých svazích (Fagion), vzácně mimo les na vysokostébelných subalpínských nivách na balvanitých sutích (Adenostylion), na zastíněných vlhkých skalách, z antropogenních stanovišť v lomech, na zídkách. Častěji roste na vápnitých substrátech, ale i na jiných podkladech, obvykle skeletovitých, humózních, na živiny bohatých.
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina, s vystoupavým oddenkem porostlým plevinami, se zbytky řapíků. Listy přezimují, jsou dosti tuhé, tmavě zelené, na líci lesklé, 30–70 cm dlouhé, 6–14 cm široké. Čepel je obvykle 2× zpeřená, v obrysu úzce podlouhlá až obkopinatá, k bázi i k vrcholu postupně zúžená, dlouze špičatá. Lístků je až 50 na každé straně. Lístky jsou obvykle peřenosečné, až 7 cm dlouhé, na bázi výrazně asymetrické, horní z prvního páru úkrojků je 1,5–2× delší než nejbližší další úkrojek. Lístky mají střední žilku šikmo vybíhající od střední žilky listu a jsou na okraji osinatě zubaté. Řapík je 5–20 cm dlouhý, s tuhými hnědými plevinami. Výtrusnicové kupky se objevují od června do září na rubu listu v horní polovině až třetině. Obvykle jsou v jedné řadě mezi střední žilkou a okrajem. Ostěry jsou okrouhlé, tuhé, přirostlé ve středu, vytrvávající. Variabilita se projevuje rozdíly v členění čepele, zubatosti, rozměrech listů.
Ohrožení a ochrana: Kapradina laločnatá je z hlediska ohrožení zařazena mezi vzácnější druhy vyžadující další pozornost (C4a).
Polystichum aculeatumPolystichum aculeatum
Polystichum aculeatum
Fotografováno dne 8. 4. 2007 (v údolí Tisňavského potoka u Malých Karlovic).