Syn.: Populus diversifolia Schrenk, Balsamiflua euphratica (Olivier) Kimura, Turanga euphratica (Olivier) Kimura
Čeleď: Salicaceae Mirbel – vrbovité
Populus euphratica
Rozšíření: Topol eufratský se vyskytuje v obrovském areálu zahrnujícím severní Indii, jižní Turecko, Sýrii, Izrael, Írán, Irák, Pákistán, Afghánistán, Turkmenistán, severní Afriku od Maroka po Egypt, Kavkaz a západní Čínu. Zplaněl ve Španělsku poblíž Elche v provincii Alicante. V Tarimské pánvi vytváří rozsáhlé lesy podél řek.
Ekologie: Roste v pouštních a polopouštních oblastech podél řek či na místech s dostupnou podzemní vodou. Zasahuje i poměrně daleko do pouště, kde vytváří řídké lesy s pravidelnými rozestupy jedinců. Často také na písečných dunách. Vytváří monocenózy, v příhodnějších podmínkách roste společně s tamaryšky, rákosem a dalšími bylinami.
Populus euphratica
Popis: Malé až středně vysoké stromy. Topol eufratský patří do sekce Turanga. Topoly této sekce se vyznačují tuhými, na obou stranách sivými kožovitými listy s řapíky v průřezu oválnými. Pupeny mají chlupaté, tobolky se otevírají 3 chlopněmi.
S trochou nadsázky lze říci, že topol eufratský je učebnice morfologie listů – má totiž neobyčejně vyvinutou různolistost. Listy mladých větví kořenových výmladků jsou úzce kopinaté, na stromu nalezneme listy jak kopinaté, tak vejčité, okrouhlé, kosočtverečné, celokrajné, zubaté či vroubkované. Listy jsou lysé.
Populus euphraticaPopulus euphratica
Populus euphraticaPopulus euphratica
Populus euphratica
Příbuzné druhy: Topolu eufratskému je podobný topol Populus ilicifolia, který je ale stálezelený. Roste v Africe v Keni. Ve Střední Asii se dále vyskytuje topol P. pruinosa s listy na dospělých větvích ledvinovitými a chlupatými juvenilními listy.
Využití: Topol sloužil místním obyvatelům jako zdroj palivového a stavebního dříví, velké kmeny se využívaly pro stavbu lodí, které používali rybáři v jezeře Lob Nor. Tenké větve se používaly jako zubní párátka, listy slouží jako nekvalitní píce.
Poznámka: Snadno vytváří kořenové výmladky a ve vhodných podmínkách dokáže rychle kolonializovat volný prostor. Přitom i několikahektarový les může vzniknout vegetativně z jednoho jedince, což lze snadno pozorovat, protože se jedná o stromy dvoudomé a v takto vzniklých „lesích“ se vyskytují jedinci pouze jednoho pohlaví.
Největší původní lesy topolu eufratského jsou na severu pouště Taklamakan v Číně, v okolí města Luntai bylo vyhlášené chráněné území na ploše asi 500 ha.
Populus euphratica
Populus euphratica
Populus euphratica
Fotografováno v letech 2006, 2007 (Čína, Taklamakan).