Čeleď: Salicaceae Mirbel – vrbovité
Populus houslensis
Rozšíření: Při zimní procházce přírodní památkou, erozní roklí Housle na okraji Lysolaj u Prahy, byl nalezen jediný list dosud nepopsaného taxonu. Po prohledání zarostlých okrajů rokle byly nalezeny stromy ztracené v porostu. Podle víceméně stejných vzdáleností mezi stromy se zjevně jedná o zbytek původní aleje okrasných dřevin. Tím pozoruhodnější je, že dosud nebyl tento strom zmíněn v žádné literatuře o okrasných dřevinách. Podle neobvyklé žilnatiny lze soudit, že se jedná o nějaký druh používaný již v barokních sbírkách, kdy byly vyhledávány dřeviny s různými listovými odchylkami. Při opakované kontrole lokality byl nalezen jeden strom, který již zareagoval na oteplení a zazelenal se. Pokud nenamrzne při opakovaném návratu mrazů, bude sledováno objevení květů, které bude rozhodující k dalšímu určení dřeviny. Bude samozřejmě přihlédnuto k informacím získaným pomocí DNK, pak bude dřevina platně popsána, pokud bude potvrzena příslušnost k rodu Populus, pak navržený vhodný název by byl Populus houslensis.
Ekologie: Přírodní památka je chráněna především z důvodů geologických, včetně svrchnokřídových mořských sedimentů ve spraších, opukách a pískovcích. Na okraji rokle jsou zachovány zbytky porostů třešně křovité. Jinak je rokle druhotně zalesněná akáty a smrky. Rostou zde i břízy, javory a jasany. V dolní části rokle je starý sad.
Populus houslensis
Popis: Folium deciduum, pergameneum, viridum, obscuro-marginatum, bifaciale; mediocris; venae anastomosantes; venatio pinnatiformis brachydodroma; petiolus brevis, lamina basi cordata; apex acutum; folium margine denticulatum.
Populus houslensis
Populus houslensis
Fotografováno v zimě 2012 a 1. 4. 2013.