Syn.: Aigiros nigra (L.) Nieuwl., Populus caudina Ten., Populus neapolitana Ten.
Česká jména: topol černý (Kubát 2002, Danihelka 2012)
Slovenská jména: topoľ čierny (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Salicaceae Mirbel – vrbovité
Populus nigra
Rozšíření: Morfologicky poměrně dosti variabilní druh pocházející z Evropy, severozápadní Afriky a západní i střední Asie. Jeho areál se táhne od Maroka a Španělska přes střední a jižní Evropu, Ukrajinu, Kavkaz, Kazachstán a Sibiř až po čínskou autonomní oblast Sin-ťiang. Bývá vysazován i v mnoha dalších částech světa, byl zavlečen do východní Asie, Severní i Jižní Ameriky, Austrálie, na Nový Zéland. Poslední zbytky našich původních populací topolu černého se nacházejí v Poohří, středním Polabí a v moravských úvalech.
Ekologie: Roste v lužních lesích, na vlhkých stanovištích podél vodních toků. Na původních lokalitách je však v současnosti již velmi vzácný, byl nahrazen vysazovanými kultivary i hybridními topoly, které jsou produktivnější (např. z okruhu Populus ×canadensis). Často je vysazována rovněž varieta Populus nigra var. italica, tedy tzv. vlašský topol, který se vyznačuje vysokou válcovitou korunou.
Populus nigra
Populus nigra
Popis: Dvoudomý opadavý strom dorůstající výšky 30–40 m, s korunou rozkladitou a kmenem dosahujícím v průměru 1–2 m, svalcovitým, na bázi s kořenovitými náběhy. Borka je černavá, podélně rozpukaná. Listy jsou střídavé, dlouze řapíkaté, řapík je z boku smáčklý, čepel je kosníkovitá až vejčitá, 4–10 cm dlouhá a 3–8 cm široká, bez žlázek u řapíku, na bázi klínovitá, na okraji se zřetelným chrupavčitým lemem, vroubkovaná, nebrvitá, na vrcholu dlouze zašpičatělá, lysá. Květenstvím jsou převislé jehnědy; samčí květy mají 12–25 tyčinek, jejich prašníky jsou karmínově červené, samičí květy mají 2 zelenavé blizny. Jehnědy jsou v době plodu až 15 cm dlouhé, tobolky jsou vejcovité, 4–7 mm dlouhé. Dožívá se zhruba 150 let.
Záměny: Topol černý lze poměrně snadno zaměnit za hybridní topol kanadský (Populus ×canadensis). Oba druhy mají chrupavčitý prosvítavý lem na okrajích listů, avšak topol kanadský se vyznačuje přítomností žlázek na bázi listů u řapíku. Rovněž obvykle nemívá špičku listu tak protaženou jako topol černý a jeho listy jsou na okraji jemně brvité. Topol černý také nikdy nemá načervenalé řapíky.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2017) řadí tento topol k druhů nedostatečně prostudovaným (DD), evropské původní populace jsou téměř na hranici vyhynutí. Červený seznam České republiky (2012) klasifikoval nominátní poddruh této dřeviny jako kriticky ohrožený (C1t).
Využití: Dřevo je poměrně měkké a málo trvanlivé, používá se k výrobě překližek, obalů a beden. Některé části stromu využívá i tradiční medicína.
Poznámka: Oba fotografované exempláře jsou památnými stromy České republiky, nacházejí se v katastru obce Kounice (okres Nymburk).
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigraPopulus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Fotografováno ve dnech 26. 5. a 4. 6. 2018 (Polabí, Kounice, v obci a u cihelny).