Syn.: Claytonia portulacaria (L.) L., Crassula portulacaria L., Portulacaria portulacaria (L.) Graebn., nom. inval.
Čeleď: Didiereaceae Radlk.; Portulacaceae Juss. – šruchovité
Portulacaria afra
Rozšíření: Vyskytuje se v Jihoafrické republice v provinciích Western a Eastern Cape, dále KwaZulu-Natal, Mpumalanga a Limpopo, přesahuje i do Svazijska a Mozambiku.
Ekologie: Roste v aridních a semiaridních podmínkách v křovinatých porostech na vysýchavých kamenitých půdách. Fyziologickou zvláštností je schopnost přepínat mezi C3 a CAM fotosyntetickými systémy.
Portulacaria afra
Popis: Sukulentní keř nebo malý stromek, dorůstající výšky 2,5–4,5(–5) m a až 20 cm v průměru, s krátkými, většinou vodorovnými, článkovanými větvemi. Listy jsou vstřícné, dužnaté, obvejčité až téměř okrouhlé, 0,5–1,3(–2,8) cm dlouhé a 0,4–1,2(–2,3) cm široké, víceméně přisedlé, postrádají palisty. Latovité květenství se tvoří na koncích větviček; květy jsou drobné, krátce stopkaté, oboupohlavné, 2–2,5 mm dlouhé; kališní lístky jsou 2, vytrvalé, zpočátku blanité, později kožovité; růžovou korunu tvoří 5 lístků na bázi srostlých do krátké trubky; tyčinek je 4–7; gyneceum tvoří 3 srostlé plodolisty se svrchním, křídlatým semeníkem a 3 přisedlými bliznami. Plodem je růžová, průsvitná, asi 5 mm dlouhá tobolka nebo nažka, obsahující jediné semeno.
Využití: Oblíbená rostlina v kultuře, dá se dobře tvarovat do podoby bonsají. Pěstují se i kultivary s barevnými listy.
Ohrožení a ochrana: Z důvodu potenciálního ohrožení stanovišť se tento druh v jihoafrickém červeném seznamu klasifikuje jako vyžadující pozornost (least concern).
Poznámka: Čeleď Portulacaceae (šruchovité) byla v nedávné době podrobena bádání, které přineslo poznatek, že v tradičním pojetí je neudržitelná, protože je parafyletická, což znamená, že zařazené rody spolu vývojově bezprostředně nesouvisejí. Proto bylo navrženo nové schéma, při němž bylo vymezeno několik nových čeledí, a některé rody byly přeřazeny do čeledí stávajících. To platí i o rodu Portulacaria, který byl spolu s dalším africkým rodem Calyptrotheca přeřazen do čeledi Didiereaceae, tradičně považované za endemita Madagaskaru.
Portulacaria afraPortulacaria afra
Portulacaria afra
Portulacaria afra
Portulacaria afra
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 19. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Klein Karoo, Oudtshoorn).