Syn.: Aegle fragilis Dulac, Alga oceanica (L.) Kuntze, Caulinia oceanica (L.) DC., Kernera oceanica (L.) Willd., Posidonia caulini K. D. Koenig, Taenidium acuminatum Targ. Tozz., Taenidium oceanicum (L.) Targ. Tozz., Zostera oceanica L.
Čeleď: Posidoniaceae (Kunth) Lotsy
Posidonia oceanica
Rozšíření: Vyskytuje se v Středozemním moři, v současné době zaujímají plochu asi 38 000 km2.
Ekologie: Roste na mořském dně až do hloubky 40 m.
Posidonia oceanica
Popis: Vytrvalá bylina s oddenkem plazícím se pod povrchem dna. Z oddenku vyrůstají krátké stonky nesoucí dvouřadě uspořádané pásovité listy, zpravidla v počtu 6–7, které mají na bázi zploštělé pochvy. Čepele jsou pásovité, až 1,5 m dlouhé a asi 1 cm široké, celokrajné, na vrcholu zaokrouhlené, s 13–17 žilkami. Odumřelé listy vytvářejí z vláken typické elipsoidní útvary, poněkud připomínající tenisové míčky, které jsou vyplavovány na pobřeží. Květy se jen zřídka vyvíjejí, jsou oboupohlavné, bezobalné a tvoří shloučená květenství na prodloužených stopkách; tyčinky jsou 3, pestík tvoří jediný plodolist, v jehož jednopouzdrém semeníku se zakládá jediné vajíčko. Plod má houbovitý charakter.
Ohrožení a ochrana: Posidonia oceanica je zahrnuta pod ochranu Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva), zákonem chráněným druhem je v řadě zemí Mediteránu (například ve Španělsku, Francii, Chorvatsku aj.).
Poznámka: Porosty tohoto druhu tvoří přirozený úkryt mnoha živočichům a jsou významným indikátorem zdravého prostředí moře. Odumírají ve znečištěné vodě.
Posidonia oceanica
Posidonia oceanica
Posidonia oceanica
Fotografováno dne 11. 5. 2009 (Francie, Provence: Gigaro).