Syn.: Potamogeton condylocarpus Tausch, Potamogeton monogynus J. Gay ex Webb et Berthel., Potamogeton phialae Post, Potamogeton tuberculatus Ten. et Guss.
Česká jména: rdest vláskovitý (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: rudavec vláskovitý (Dostál 1950), červenavec vláskovitý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Potamogetonaceae Bercht. et J. Presl – rdestovité
Potamogeton trichoides
Rozšíření: Těžiště areálu leží v Evropě, zasahuje i do severní Afriky a přilehlých oblastí Asie (od Turecka po Zakavkazí), ale i v jižní Sibiři, Kazachstánu, v severní Indii, také na Tenerife. Kromě toho také v Jihoafrické republice a výjimečně i v tropické subsaharské Africe. V ČR se vyskytuje poměrně často v nížinách a pánevních oblastech Čech i Moravy, ale vystupuje až na okraje Šumavy. Na Slovensku roste roztroušeně v nížinách, řidčeji i v karpatských kotlinách.
Ekologie: Ve vodách stojatých, vzácněji i ve vodách pomaleji tekoucích, nejčastěji mezotrofních až eutrofních.
Potamogeton trichoides
Popis: Vzplývavá nezakořeněná vodní bylina, přezimující pomocí turionů. Lodyhy jsou až 100 cm dlouhé, větvené. Listy jsou jen ponořené, velmi úzké, úzce čárkovité až štětinovité, 1,4–9 cm dlouhé a jen 0,2–1 mm široké, tmavozelené, tuhé, sušením černající, pouze se střední žilkou a jedním párem tenoučkých žilek postranních, bez příčných anastomóz, střední žilka je zejména nad bází listu nápadně ztloustlá, takže zabírá 1/4–2/3 šířky listu. Palisty s listy nesrůstají, na straně přivrácené k listu jsou srostlé k sobě a jsou těsně svinuté kolem lodyhy nad nodem. Turiony jsou vrcholové, úzce vřetenovité, 1–2,5 cm dlouhé, tmavozelené. Krátké chudé řídké vynořené klasy často nesou pouze 3–5 květů, jsou 3–8 mm dlouhé; květy mají 1,5–2,5 mm v průměru, okvětní lístky jsou hnědozelené, tyčinky jsou 4, gyneceum často tvoří jen 1, nanejvýš 2 plodolisty. Nažky jsou 2,5–3,3 mm dlouhé, z boku zploštělé až vyduté, na hřbetě mají výrazný kýl, po stranách jsou často patrné 2 jemnější kýly.
Záměny: Snadno zaměnitelný s úzkolistými rdesty Potamogeton pusillus a Potamogeton berchtoldii, od nichž se odlišuje především ztloustlou střední žilkou, charakteristickými tmavými vrcholovými turiony, redukovaným počtem nažek, které jsou větší a na stranách zploštělé až vyduté (oba zmíněné druhy mají nažky dlouhé 1,8–2,6 mm, na stranách vypouklé). Dále může dojít k záměnám s rdestem hřebenitým (Potamogeton pectinatus), který má ale bázi listů srostlou s palisty: čepel se odklání až z vrcholu takto vzájemně srostlého útvaru. U rdestu maličkého se listy odklánějí hned v nodu.
Ohrožení a ochrana: Druh je v Červeném seznamu ČR hodnocen jako ohrožený (C3). V minulé verzi Červeného seznamu byl ještě hodnocen jako silně ohrožený, takové hodnocení však bylo nadnesené, v současné době jistě v ČR existuje alespoň 200 lokalit. Na Slovensku je v Červeném seznamu rovněž uveden v kategorii potenciálně ohrožených (NT).
Potamogeton trichoides
Potamogeton trichoides
Fotografovala Alena Vydrová, ve dnech 24. 6. a 12. 7. 2006 (vojenský újezd Boletice, Podvoří a Střemily).