Syn.: Potentilla dubia Zimmeter, Potentilla minima Haller f.
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Potentilla brauniana
Rozšíření: Areál zahrnuje Pyreneje, Alpy a centrální Apeniny, druh je znám ze Španělska, Francie, Itálie, Švýcarska, Německa, Rakouska a Slovinska.
Ekologie: Stanovištěm jsou prohlubně v alpinském stupni s dlouho ležící sněhovou pokrývkou, vždy na vápencovém nebo dolomitovém podkladu. Lokality leží v nadmořské výšce 1800–3000 m.
Potentilla brauniana
Popis: Drobná vytrvalá bylina vysoká 2–5 cm; lodyhy vyrůstají po několika z kořenové hlavy, jsou tenké, plazivé nebo vystoupavé, nesou zpravidla 1 nebo 2 listy. Všechny listy jsou trojčetné; lístky jsou na líci lysé nebo s ojedinělými chlupy, na rubu řídce chlupaté, žlázky však vždy chybějí. Květenství tvoří nanejvýš 3 pětičetné květy, často jsou květy jednotlivé; kališní lístky jsou vejčité; korunní lístky se nepřekrývají a jsou o málo delší než kalich, žluté; tyčinek je mnoho; volné plodolisty vyrůstají na polokulovitém květním lůžku. Plody jsou nažky.
Záměny: Podobná je rovněž velmi drobná mochna Potentilla frigida, která je však na listech chlupatější, navíc s přimíšenými žlázkami, a její korunní lístky jsou nanejvýš stejně dlouhé jako kalich. Rovněž se odlišuje ekologickými nároky: roste ve sněhových vyležiscích na nevápenném podkladu.
Potentilla brauniana
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 6. 7. 2006 (Rakousko, Lienzer Dolomiten: Laserzsee).