Syn.: Dasiphora dryadanthoides Juz., Pentaphylloides dryadanthoides (Juz.) Ikonn., Potentilla arbuscula var. pumila (Hook. f.) Hand.-Mazz., Potentilla fruticosa var. pumila Hook. f.
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Potentilla dryadanthoides
Rozšíření: Roste zřejmě od Pamíru přes severní Pákistán a Indii do Nepálu a Bhútánu, zasahuje i to Tibetu. Vzhledem k taxonomické problematice není dosud areál jednoznačně vymezen.
Ekologie: Stanovištěm jsou skalnatá místa a kamenité sutě v nadmořské výšce 3500–5000 m, zejména v suchých územích.
Potentilla dryadanthoides
Popis: Nízký keřík s větvičkami přitisklými k povrchu a vystoupavými, 5–10 cm vysokými konci. Listy jsou střídavé, krátce řapíkaté, lichozpeřené, většinou s 3 jařmy, méně často jsou přimíšeny listy s 2 jařmy; lístky jsou vejčité až eliptické, 4–6 mm dlouhé a 2–3 mm široké, řídce hedvábité, na okraji podvinuté, špičaté; červenohnědé palisty zčásti srůstají s řapíkem a tvoří krátký pochvovitý útvar, jejich volné části jsou vejčité. Květy jsou jednotlivé, 5četné, většinou úžlabní; lístky kalíšku jsou 3–5 mm dlouhé, hedvábitě chlupaté, poněkud kratší než kalich; korunní lístky jsou polokruhovité, 7–8 mm dlouhé, žluté; tyčinek je asi 25; plodolisty jsou početné, s kyjovitou bliznou. Nažky jsou pokryté hedvábitými chloupky.
Poznámka: Druh náleží do taxonomicky komplikovaného okruhu mochny křovité (Potentilla fruticosa), na jehož klasifikaci nejsou jednotné názory. V poslední době se opět oživily argumenty podporující samostatné rodové pojetí; v tom případě by správné jméno mělo asi znít Pentaphylloides dryadanthoides.
Potentilla dryadanthoides
Potentilla dryadanthoides
Potentilla dryadanthoides
Potentilla dryadanthoides
Potentilla dryadanthoides
Potentilla dryadanthoides
Fotografoval Jindřich Houska, ve dnech 21. 7. 2013 (Indie, Ladakh, údolí potoka pod tábořištěm Lartse pod sedlem Kangmaru La) a 4. 8. 2013 (Indie, Ladakh, kousek pod sedlem Dungduchen La směrem k Sumda Chemno).