Syn.: Dasiphora floribunda (Pursh) Raf., Dasiphora fruticosa subsp. floribunda (Pursh) Kartesz, Pentaphylloides floribunda Á. Löve, Potentilla floribunda Pursh
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Potentilla fruticosa subsp. floribunda
Rozšíření: Taxon s rozsáhlým areálem na severní polokouli. Lze k němu s jistotou přiřadit rostliny ze Severní Ameriky, kde se vyskytují na celém severu, na pacifické straně až po Kalifornii a Nové Mexiko, na atlantické ještě v Severní Karolíně. Patří sem rovněž rostliny z nejvýchodnějších částí Sibiře. Není vyloučeno, že k němu patří rovněž rostliny z dalších části Sibiře a Dálného východu, ale možná i z Pyrenejí, Bulharska a Kavkazu.
Ekologie: Provází velmi rozmanitá stanoviště, suché i vlhké louky, kamenité stráně, rašeliniště i světlé lesy. Vystupuje až do nadmořské výšky 2700 m.
Potentilla fruticosa subsp. floribunda
Popis: Nízký až středně velký, bohatě větvený opadavý keř, dorůstá výšky 0,5–1,5 m; letorosty jsou přitiskle chlupaté, později olysávají; borka starších větviček se šupinovitě odlupuje. Listy jsou střídavé, krátce řapíkaté, lichozpeřené, s (1–)2(–3) jařmy; lístky jsou čárkovité až podlouhlé, 0,5–2 cm dlouhé, sivozelené, na líci řídlce přitiskle chlupaté, na rubu stříbřitě hedvábité, na okraji často podvinuté. Pětičetné květy jsou funkčně jednopohlavné, jednotlivé nebo v chudých svazečcích v úžlabí listů i na koncích větviček; kalíšek se skládá z 5 čárkovitých listenů, poněkud delších než kalich; kališní lístky jsou vejčitě kopinaté, 4–9 mm dlouhé, měkce chlupaté; korunní lístky jsou téměř okrouhlé, 6–14 mm dlouhé, žluté (rostliny z nižších poloh mají často květy světlejší a drobnější); tyčinek je 25–30; gyneceum tvoří větší počet volných plodolistů se svrchním semeníkem. Plody jsou vejcovité nažky 1,5–2 mm dlouhé, roztroušeně chlupaté.
Využití: Mochna křovitá se hojně pěstuje a vysazuje; pěstované kultivary jsou zřejmě různého původu a není jasné, ke kterému z výchozích poddruhů se vlastně vztahují.
Poznámka: Křovité mochny jsou dosti komplikovaná skupina, dosud nedostatečně prozkoumaná. Zdá se, že Potentilla fruticosa subsp. floribunda jsou (zřejmě převážně) diploidi (2n = 14) s květy, v nichž se zakládají jak tyčinky, tak gyneceum a rostliny jsou funkčně jednopohlavné. Tento poddruh byl popsán z kanadského Ontaria. Naproti tomu Potentilla fruticosa subsp. fruticosa jsou dvoudomí tetraploidi a hexaploidi (2n = 28 a 42); jejich výskyt je omezen na severozápadní a severní Evropu a některá území na Sibiři. Jméno je založeno na severoevropských rostlinách. Dalším problémem je otázka rodového vymezení – novější práce tuto mochnu zařazují do rodu Dasiphora.
Potentilla fruticosa subsp. floribunda
Potentilla fruticosa subsp. floribunda
Potentilla fruticosa subsp. floribunda
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 18. a 20. 7. 2007 (Kanada, Alberta, Jasper National Park: Maligne Canyon a Medicine Lake; Banff NP, Bow Lake).