Syn.: Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz – mochnovec křovitý
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Potentilla fruticosa
Rozšíření: Dosti proměnlivý druh s rozsáhlým areálem v severní Evropě, Asii a Severní Americe, ve střední a západní Evropě se ostrůvkovitě vyskytuje jako glaciální relikt. V areálu druhu bylo zjištěno několik ploidních úrovní, které lze v zásadě přiřadit ke dvěma poddruhům. Nominátní poddruh je tetraploidní až oktoploidní a má oboupohlavné květy, převažuje v Evropě a v jižní části Sibiře, zatímco diploidní rostliny s funkčně jednopohlavnými květy se vyskytují v severní části Sibiře a v Severní Americe a jsou označovány jako Potentilla fruticosa subsp. floribunda. Kromě toho roste v horách Střední Asie několik dalších odlišných typů, lišících se vzrůstem i drobnými morfologickými znaky; v novějších pramenech jsou hodnoceny na úrovni druhů (např. Potentilla dryadanthoides).
Ekologie: Světlomilná, roste v propustných půdách. Kvete v červnu a červenci.
Popis: Opadavý, hustě větvený keř, 0,5–1,5 m vysoký. Letorosty v mládí chlupaté, větve s papírovitě odlupčivou borkou. Listy střídavé, s palisty, zpeřené, se 2–3 jařmy celokrajných, podlouhlých až podlouhle vejčitých lístků, oboustranně chlupatých, 1–2,5 cm dlouhých, 0,4–0,9 cm širokých. Květy 5četné, 1,5–3 cm v průměru, korunní lístky většinou žluté, řidčeji bílé (kultivary). Tyčinek je velký počet (asi 25), prašníky mají 1 prašné pouzdro. Pestíky jsou dlouze chlupaté. Květy jsou často funkčně jednopohlavné. Plody jsou chlupaté nažky.
Využití: Od tohoto druhu byla vyšlechtěna řada kultivarů, které jsou často pěstovány v zahradách i ve veřejných výsadbách v parcích, na sídlištích apod., a to nejen u nás. Takové rostliny jsou zachyceny na našich obrázcích; je ovšem otázka, ke kterému z planých taxonů je možné je přiřadit.
Ohrožení a ochrana: Mochna křovitá patří k ohroženým druhům Irska, chráněným druhem je ve Francii.
Poznámka: V nedávné době se znovu otevřela diskuse o případném vyčlenění některých skupin mochen do samostatných rodů; podporují to jak některé znaky morfologické, tak molekulárně biologické. Okruh Potentilla fruticosa by v tom případě měl přeřazen do samostatného rodu, pro nějž jsou k dispozici jména Dasiphora a Pentaphylloides; nomenklatorická problematika není úplně dořešená.
Potentilla fruticosaPotentilla fruticosa
Potentilla fruticosa
Potentilla fruticosa
Fotografováno dne 5. 8. 2008 (Praha-Suchdol).