Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Potentilla grandiflora
Rozšíření: Roste v Pyrenejích, dále v Alpách, a to v jejich západní polovině od Přímořských Alp přibližně po linii Innsbruck–Lago di Garda, na východ vzácně snad až po Nízké Taury.
Ekologie: Stanovištěm jsou výslunné alpinské trávníky, vysokobylinné nivy, zazemněné sutě, na nevápenných podkladech v supramontánním až alpinském stupni v nadmořských výškách (700–)1800–3000 m.
Potentilla grandiflora
Popis: Vytrvalá bylina; lodyha je na bázi obloukovitě vystoupavá, přímá, 10–40 cm vysoká, krátce odstále chlupatá. Listy jsou trojčetné, přízemní listy jsou za květu vyvinuté; palisty jsou široké, blanité; řapík je 3–10 cm dlouhý; lístky jsou obvejčité, 2,5–4 cm dlouhé a 1,3–2,5 cm široké, na bázi klínovité, s 6–9 páry hrubých zubů. Na lodyze se tvoří květenství o 3–7 květech; květní stopky jsou 2–6 cm dlouhé; květy jsou 5četné, mají 1,7–3 cm v průměru; listeny kalíšku jsou čárkovité; květní lůžko je lysé; kalich je vně žlutozelený; korunní lístky jsou obsrdčité, 1,5–2krát delší než kalich, sytě žluté, často s oranžovou skvrnou u báze; tyčinek je asi 20; semeníky jsou lysé, čnělka je 2–2,5 mm dlouhá, na bázi ztloustlá. Z jednoho květu bývá 50–60 nažek.
Potentilla grandiflora
Potentilla grandiflora
Potentilla grandiflora
Potentilla grandiflora
Fotografoval Mário Duchoň, dne 29. 8. 2012 (Švýcarsko, kanton Wallis: Zermatt, svahy pod Riffelberg).