Syn.: Potentilla dubia Moench, Potentilla opaca L., Potentilla rubens (Crantz) Zimmeter
České mená: mochna sedmilistá (Danihelka 2012)
Slovenské mená: nátržník sedmolistý (Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Rosaceae – růžovité / ružovité

Potentilla heptaphylla

Rozšírenie: Celkový areál zaberá strednú a východnú Európu – od východného Francúzska, severného Talianska po južnú Škandináviu, Ukrajinu, Pobaltie a priľahlú časť Ruska. Na Balkáne je zastúpený poddruhom subsp. australis. Na Slovensku sa vyskytuje bežne všade na vhodných stanovištiach v pohoriach Karpát, chýba najmä v ich flyšovej časti. V ČR roztrúsene až hojne, chýba alebo je vzácny v južných, severovýchodných a krajne západných Čechách, na juhozápadnej a severnej Morave.

Ekológia: Rastie na výslných, suchých až polosuchých stanovištiach, na plytkých štrkovitých až hlinitých pôdach. Možno ho nájsť na rôznych geologických substrátoch, najmä však na karbonátoch a vulkanických horninách. Na území SR častý druh spoločenstiev triedy Festuco-Brometea, ako aj horských reliktných borín a trávnikov do výšky 1600 m. Kvitne v apríli až júni.

Potentilla heptaphylla

Opis: Trváca, vankúšovito trsnatá bylina vysoká 5–15(–20) cm. Podzemkové poplazy vystúpavé, bez zvyškov prílistkov a listov, zakončené sterilnými listovými ružicami a kvetonosnými byľami. Byľ tenká, poliehavá, páperistá až huňatá, viac-menej žliazkatá. Prízemné listy dlhostopkaté, chlpaté podobne ako byľ. Listová čepeľ dlaňovito zložená z obrátene kopijovitých až obrátene vajcovitých, na okraji zubatých a na rube i lýci zelených lístkov, zväčša 7-početná (prípadne 5–9-početná, byľové listy 3–5-početné). Vrcholíkaté súkvetie je riedke, kvety 10–15 mm v priemere, kališné lístky celé chlpaté, približne rovnako dlhé ako korunné lístky. Plodom sú holé nažky s kyjačikovitou bliznou.

Zámeny: Na našom území prichádza do úvahy Potentilla thuringiaca – líši sa vyššou stonkou (15–50 cm), väčším počtom stonkových listov a na báze mierne zhrubnutými čnelkami. Potentilla patula sa líši takmer lysým kalichom a pritisknuto chlpatými stonkami. Potentilla verna je tiež vankúšovitého vzrastu, ale podzemok má zreteľné plazivé výbežky.

Potentilla heptaphylla
Potentilla heptaphylla

Foto: apríl 2009, 2010 (Slovensko, Strážovské vrchy, Rokoš).