Syn.: Potentilla adscendens Waldst. et Kit. ex Willd., Potentilla canescens Besser
České mená: mochna šedavá (Danihelka 2012)
Slovenské mená: nátržník sklonený (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Rosaceae Juss. – růžovité / ružovité
Potentilla inclinata
Rozšírenie: Vyskytuje sa od juhozápadného Francúzska, severného a stredného Talianska, Balkánskeho polostrova po Dánsko a Karéliu, vo východnej Európe, na Kaukaze a Zakaukazí, na východ po južnú Sibír a pohorie Ťanšan. Druh je zavlečený do Severnej Ameriky. V ČR i na Slovensku rastie roztrúsene až hojne, vo vyšších polohách Karpát a Sudetských pohorí chýba.
Ekológia: Rastie na suchších, štrkovitých až hlinitých pôdach, na karbonátoch i silikátoch, v xerotermných travinobylinných spoločenstvách, prípadne na železničných násypoch, haldách, hrádzach a podobných ruderálnejších stanovištiach od nížin do podhorského, vzácne horského stupňa. Kvitne v máji až auguste.
Potentilla inclinata
Opis: Trváca bylina. Byľ 15–50 cm dlhá, vystúpavá alebo vzpriamená, v hornej polovici často rozkonárená, husto olistená, páperistá až plstnatá, chlpy jednoduché, priamo odstávajúce. Prílistky čiarkovité až vajcovité, končisté. Byľové listy stopkaté, čepele dlaňovito zložené, 5–7-početné. Lístky obrátene kopijovité až obrátene vajcovité, pílkovité, na líci svetlozelené s riedko pritlačenými chlpmi, na rube riedko plstnaté, sivozelené. Vrcholíky mnohokveté, kvety 10–15 mm veľké, kalich odstávajúco chlpatý, korunné lupienky približne rovnako dlhé ako kalich. Plodom je nažka.
Potentilla inclinataPotentilla inclinata
Foto: 1. 7. 2008 (Slovensko, Strážovské vrchy, Temešská skala).