Syn.: Dasiphora speciosa (Willd.) Raf., Potentilla parnassica Quézel et Contandr., Potentilla poetarum Boiss. et Spruner
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Potentilla speciosa
Rozšíření: Balkánsko-blízkovýchodní druh, rozšířený od Chorvatska po kontinentální Řecko, a dále na některých ostrovech v Egejském moři (byl popsán z Kréty). V Asii je znám z Turecka, ale zasahuje i do hor v Sýrii a v severním Iráku.
Ekologie: Stanovištěm jsou štěrbiny ve vápencových skalách, často v subalpinském stupni. Lokality se nacházejí v nadmořské výšce (500–)1700–2400 m.
Potentilla speciosa
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina s dřevnatým rozvětveným oddenkem, pokrytým zbytky odumřelých listů; lodyhy jsou bíle plstnaté, 6–20(–30) cm dlouhé. Listy jsou střídavé, trojčetné; řapík je delší než lístky; palisty jsou blanité, červenohnědé; lístky jsou téměř přisedlé, široce obvejčité, 0,8–3 cm dlouhé a 0,5–1,8 cm široké, oboustranně bíle nebo šedě plstnaté nebo na líci téměř lysé a zelené, alespoň v horní polovině vroubkované až zubaté; lodyžní listy jsou nepočetné, krátce řapíkaté, s plstnatými bylinnými palisty. Květenství je hustý vrcholík; kališní lístky jsou vejčité, 6–9 mm dlouhé, bělavě zelené, plstnaté; korunní lístky jsou nehetnaté, 7–10 mm dlouhé, bledožluté. Nažky jsou chlupaté.
Poznámka: Patří do příbuzenstva mochny Potentila appenina, od níž se odlišuje lístky alespoň na části okraje zubatými, zatímco P. appenina má lístky celokrajné a jen na samém vrcholku s 2–3 drobnými zoubky.
Potentilla speciosa
Potentilla speciosa
Fotografováno dne 19. 5. 2016 (Albánie, qark Skhodër, Prokletije, skály nad obcí Bogë).