Syn.: Fragaria sterilis L., Potentilla fragariastrum Ehrh. ex Perss.
Česká jména: mochna jahodovitá (Kubát 2002)
Slovenská jména: nátržník jahodovitý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Potentilla sterilis
Rozšíření: Roste převážně v západní části Evropy od Portugalska a středního Španělska po jižní část Švédska a západního Polska, na východ po Rakousko, v jihovýchodní Evropě roste ještě v Černé Hoře a Albánii. Také se vyskytuje na Britských ostrovech.
V ČR je velmi vzácná, v současnosti roste na Prostějovsku u Slatinic, v Moravském krasu a u Valtic. Velmi staré údaje pocházejí i od Děčína a Opavy. Na Slovensku se zřejmě nevyskytuje.
Ekologie: Provází světlé dubové nebo dubohabrové lesy, lesní okraje, paseky, ale i otevřená travnatá místa, převážně na nevápenných podkladech. Od hladiny moře až do nadmořské výšky 1200 m.
Potentilla sterilis
Popis: Vytrvalá, odstále chlupatá bylina, dorůstající výšky 5–10 cm, vytváří tenké plazivé zakořeňující výběžky. Listy jsou trojčetné, řapíkaté, tmavozelené, řídce odstále chlupaté; lístky jsou obvejčité, 0,6–5 cm dlouhé a 0,6–3 cm široké, na bázi klínovité, s 4–6 zoubky na každé straně. Květy jsou 5četné, 1–2 cm v průměru; kalich je vně žlutozelený, šikmo odstále chlupatý; korunní lístky se navzájem nepřekrývají, jsou o málo delší než kalich, bílé, obsrdčité, na vrcholu vykrojené; nitky tyčinek jsou nitkovité, na bázi poněkud rozšířené, lysé; plodolisty jsou početné, volné, s 1,7–2,3 mm dlouhými čnělkami. Po odkvětu se vytváří souplodí drobných, 1,2–1,7 mm dlouhých nažek.
Záměny: Velmi podobná je mochna malokvětá (Potentilla micrantha), rovněž s trojčetnými listy a bílými květy. Liší se větším počtem zoubků na okraji lístků, v květech pak brvitými nitkami tyčinek. Oba druhy se za květu liší od velmi podobných jahodníků na vrcholu vykrojenými korunními lístky, za plodu absencí jahod.
Ohrožení a ochrana: V ČR kriticky ohrožený druh (C1r), ve stejné kategorii chráněný i zákonem (§1). Na Slovensku hodnocen jako pravděpodobně vyhynulý (PE).
Potentilla sterilis
Potentilla sterilis
Potentilla sterilis
Fotografovala Alena Vydrová, dne 15. 4. 2006 (Rakousko, Horní Rakousy, Neuzeug-Steinfeld).