Václav Cílek nedávno v rozhovoru pro BOTANY.cz řekl: Když se vezmou počty druhů rostlin, ptáků a geologické jevy, tak Praha a její nejbližší okolí převyšuje svým charakterem běžnou chráněnou krajinnou oblast. Biodiverzita je mnohem vyšší, v podstatě by Praha měla na národní park. Substráty tu najdeme vápnité i kyselé, rozdíl mezi severním a jižním okrajem Prahy je asi 1 stupeň průměrné roční teploty, srážkově je to víc než 100 milimetrů. Dále je Praha na hranici mezi termofytikem a mezofytikem, pak už se hlásí od Říčan Českomoravská vysočina, Český kras na jihu, taky jemně panonské Polabí od severu, k tomu velká řeka a navíc Berounka a Sázava se vlévají do Vltavy také nedaleko od Prahy – to je v podstatě velkolepá křižovatka vlivů. Proto je Praha tak bohatá i vegetačně.
Praha
A když k tomu ještě připočteme, že podle statistik přichází dobrá třetina všech čtenářů BOTANY.cz na náš web také právě z Prahy, pak jistě nemusíme příliš vysvětlovat, proč se v roce 2009 budeme našemu hlavnímu městu věnovat o poznání více.
Rok 2009 bude na našem webu rokem Prahy. Chtěli bychom vám představit Prahu tak, jak si ji mnozí z vás nedokáží vůbec představit – jako město nečekaně krásné přírody i pozoruhodných druhů rostlin. Rok 2009 tedy pro nás bude rokem Prahy botanické.
Praha
Ve spolupráci s magistrátem Hlavního města Prahy vám představíme dva velké projekty, které se zabývají dvěma dosti odlišnými tématy.
Prvním je projekt popularizace ochrany zvláště chráněných území Prahy a ohrožených druhů rostlin, které se na území města vyskytují. Zavedeme vás na všechna chráněná území Prahy, poukážeme na přítomnost ohrožených a chráněných druhů rostlin, a to třeba dokonce i mezi paneláky Jižního města nebo podél dálničních přivaděčů. Několik vzácných druhů pražské květeny vám představíme blíže v seriálu Pražské obrázky. Těmito články – Obrázky – bychom si chtěli mimo jiné také připomenout dílo významného českého botanika J. Velenovského – po osmdesáti letech od prvního vydání jeho knihy s podobným názvem se tak trochu pokusíme pokračovat v jeho popularizačním díle.
Praha
Druhý projekt mapuje šíření takových druhů rostlin, které by mohly představovat pro přírodu nebezpečí. Především se tedy jedná o invazivní druhy, které se šíří kolem dopravních cest. Pro tento projekt jsme si vybrali cesty železniční. A tak náležitě Českými drahami proškoleni (a dokonce speciálně lékařsky vyšetřeni) budeme procházet po železničních tratích a shromažďovat doklady o místní vegetaci. Právě na pražských nádražích se některé invazivní druhy objevují na našem území naprosto poprvé, až následně se začnou šířit dál. Výsledky přinášíme v několika článcích na našem webu.
Praha
A k tomu ještě navíc vás také pozveme do Prahy na několik floristických vycházek, připravujeme pro vás také soutěž, speciální mapování a několik přednášek. O všech akcích Prahy botanické vás budeme průběžně informovat, nicméně už teď vám můžeme slíbit další floristickou procházku v okolí Karlova mostu, vyrazíme společně na Petřín a do Zahrady Kinských. Nevynecháme ani Palácové zahrady pod Pražským hradem a projdeme i spoustu dalších zajímavých míst. Všemi lokalitami vás provedou členové redakce BOTANY.cz a naši přátelé.
Praha
Z Prahy přichází na náš web plná třetina čtenářů. Věříme však, že naše akce zaujme nejen Pražany. Vždyť některým Pražákům ani není třeba příliš o botanických pozoruhodnostech jejich města povídat. Na příkladu Prahy velmi dobře můžeme demonstrovat, že nádherný svět rostlin nemusíte hledat výhradně v národních parcích. Stačí se jen dobře dívat kolem sebe. Rádi vás o tom přesvědčíme!

Oba projekty Přírodovědné společnosti a Botany.cz jsou realizovány s finančním přispěním Hlavního města Prahy.
Za přátelskou podporu našich botanických snah děkujeme také pražským nakladatelstvím Granit a Paseka.

Magistrát hl. m. Prahy
Sponzor akce
Sponzor akce