V samotném středu Prahy, skutečně jen pár kroků od Václavského náměstí, najdeme svět od rušné pražské tepny výrazně odlišný. Posezení v zeleni zde nabízí udýchaným kolemjdoucím stará klášterní zahrada.
Františkánská zahrada
Zahrada vznikla v těsné blízkosti kláštera karmelitánů a kostela Panny Marie Sněžné po roce 1348, tedy v době, kdy král Karel IV. zakládal Nové Město pražské. Na začátku 17. století (přesně od roku 1604) se stala zahradou františkánů observantů, kteří její původní středověké jádro přetvořili. Získala pravidelnou podobu, uprostřed zahrady byla vystavěna i barokní kaple. Tehdy měla zahrada zřejmě především užitkovou funkci, jistě zde řeholníci pěstovali léčivé byliny a koření, měli zde patrně také květinové i zelinářské záhony a ovocné stromy.
Za druhé světové války zde byly vyhloubeny dvě protipožární nádrže, které výrazně narušily ráz historické zahrady. V poválečném období byly zasypány. V letech 1989 až 1992 prošla zahrada rekonstrukcí, autorem úprav byl architekt Otakar Kuča.
Františkánská zahrada
Zahrada se nachází uvnitř bloku mezi Václavským a Jungmannovým náměstím a ulicemi Vodičkovou a Jungmannovou. Dříve sahala až ke Spálené ulici, postupně však byla její rozloha zmenšována, takže v současnosti se rozprostírá jen na ploše 0,6 hektaru (mapa). Leží v nadmořské výšce od 195 do 197 m. Kolem bývalé kaple byla nově zřízena bylinářská zahrádka, v prostoru mezi tisovými živými ploty vznikla štěpnice s ovocnými stromy. V části zahrady byly postaveny trelážové konstrukce pro popínavé rostliny, především pro růže.
Františkánská zahrada
Prostředí zahrady dnes doplňují i díla sochařská – chlapce s mušlí vytvořil Stanislav Hanzík, tančící víly jsou od Josefa Klimeše. U vstupu do zahrady z pasáže Světozor se nacházejí pozoruhodná kovová vrata zachycující výjevy ze života sv. Františka, jejichž autorem je Karel Císařovský.
Františkánská zahrada
Část zahrady byla oddělena pro potřeby řádu Menších bratří františkánů, kterým byl objekt po revoluci v roce 1989 navrácen. V zahradě se nachází také menší dětské hřiště, které je od zbytku areálu odděleno zídkou.
Františkánská zahrada
Zahrada je veřejnosti přístupná celoročně, zavírací doba se mění podle ročního období – v létě je zde otevřeno až do 22 hodin, v zimě do 19 hodin. Vstup volný.
Františkánská zahrada
Fotografováno dne 5. 5. 2011.