Nepôvodné druhy rastlín sa v novom prostredí správajú rozdielne. Niektoré prežijú na novej lokalite iba pár mesiacov alebo rokov (anglicky sa označujú casual aliens – dočasne zavlečené nepôvodné druhy), iné sa uchytia, za určité obdobie sa novým podmienkam prispôsobia a začnú sa šíriť.
Ambrosia
Osídľujú nové stanovištia, vytláčajú z nich pôvodné druhy a ohrozujú tak biodiverzitu biotopov, do ktorých preniknú. Nazývame ich invázne rastliny a predstavujú na celom svete veľký problém. Niektoré sú totiž nebezpečnými burinami / plevely pestovaných plodín (napr. Abutilon theophrasti a Iva xanthiifolia), ďalšie rastú okolo ciest či riek (napr. Impatiens glandulifera), v chránených územiach, v intravilánoch miest a obcí (napr. Heracleum mantegazzianum) a „požierajú“ peniaze štátnych i súkromných firiem, ktoré tieto miesta udržiavajú. Niektoré predstavujú aj priame zdravotné riziko pre ľudí (k tým sa vrátime samostatným príspevkom).
Pri prieskume železničných staníc Hlavného mesta Praha sme zaznamenali 57 taxónov (11 % všetkých zaznamenaných druhov), ktoré v Českej republike podľa Pyšeka a kol. (2002) patria medzi invázne rastliny. Tieto taxóny sa ďalej delia na invázne archeofyty a invázne neofyty.
Inváznych archeofytov sme našli 16 (3% všetkých zaznamenaných druhov), najčastejšie (na 31 staniciach) sa vyskytoval parumanček nevoňavý / heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum). Tento druh je bežnou burinou obilnín a pochádza pravdepodobne z južných oblastí Európy a z Ázie a do Česka sa dostal už v stredoveku. Vyznačuje sa veľkou produkciou plodov a odolnosťou voči herbicídom. Na 22 staniciach sme našli balotu čiernu / měrnici černou (Ballota nigra) a vratič obyčajný / vratič obecný (Tanacetum vulgare), na 21 staniciach potom jednu z najnebezpečnejších súčasných burín – pichliač roľný / pcháč rolní (Cirsium arvense).
Inváznych neofytov sme našli 41 (8 % všetkých zaznamenaných druhov), najčastejšie sa vyskytoval huľavník Loeselov / hulevník Loeselův (Sisymbrium loeselii) – na 30 staniciach. Pôvodný je vo východnej Európe a Ázii, v Česku je známy od roku 1819 a v súčasnosti rastie pomerne hojne ako bežná burina teplejších oblastí. Huľavník Loeselov vylučuje do pôdy látky (izopropyl a butyl glukozinoláty), ktoré zastavujú klíčivosť semien a rast iných druhov rastlín (alelopatia). Tento druh má aj liečivé účinky, používal sa pri liečbe skorbutu / kurdějí a tuberkulózy lymfatických uzlín. Takmer rovnako často, až na 29 lokalitách, sme zistili aj zlatobyľ kanadskú / zlatobýl kanadskou (Solidago canadensis) pôvodnú v USA a Kanade. V Európe a Ázii je to známa okrasná a invázna rastlina, v ČR je jej splaňovanie známe od roku 1838. Z ďalších druhov sa často vyskytovali ovsík obyčajný / ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius – 27 staníc), turanec kanadský / turanka kanadská (Conyza canadensis – 24 staníc) a agát biely / trnovník akát (Robinia pseudacacia – 21 staníc).
Galinsoga
V nasledujúcich zoznamoch predstavujeme všetky invázne archeofyty a neofyty zaznamenané na staniciach hlavného mesta Praha.

Invázne archeofyty:
Atriplex sagittata – lebeda lesklá
Ballota nigra – měrnice černá
Bryonia alba – posed bílý
Cardaria draba – vesnovka obecná
Chenopodium ficifolium – merlík fíkolistý
Chenopodium pedunculare – merlík stopečkatý
Cirsium arvense – pcháč rolní
Cirsium vulgare – pcháč obecný
Conium maculatum – bolehlav plamatý
Melilotus albus – komonice bílá
Melilotus officinalis – komonice lékařská
Plantago major – jitrocel větší
Tanacetum vulgare – vratič obecný
Tripleurospermum inodorum – heřmánkovec nevonný
Veronica hederifolia agg. – rozrazil břečťanolistý
Viola odorata – violka vonná

Invázne neofyty:
Acer negundo – javor jasanolistý
Ailanthus altissima – pajasan žláznatý
Amaranthus powelii – laskavec zelenoklasý
Amaranthus retroflexus – laskavec ohnutý
Ambrosia artemisiifolia – ambrozie peřenolistá
Amorpha fruticosa – netvařec křovitý
Arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený
Aster lanceolatus – hvězdnice kopinatá
Bidens frondosa – dvouzubec černoplodý
Bunias orientalis – rukevník východní
Conyza canadensis – turanka kanadská
Echinops sphaerocephalus – bělotrn kulatohlavý
Erigeron annuus – turan roční
Galinsoga parviflora – pěťour maloúborný
Galinsoga quadriradiata – pěťour srstnatý
Geranium pyrenaicum – kakost pyrenejský
Helianthus tuberosus – slunečnice topinambur
Impatiens glandulifera – netýkavka žlaznatá
Impatiens parviflora – netýkavka malokvětá
Kochia scoparia – bytel metlatý
Lupinus polyphyllus – lupina mnoholistá
Lycium barbarum – kustovnice cizí
Mahonia aquifolium – mahónie cesmínolistá
Matricaria discoidea – heřmánek terčovitý
Oenothera biennis agg. – pupalka dvouletá
Parthenocissus inserta – přísavník popínavý
Populus ×canadensis – topol kanadský
Quercus rubra – dub červený
Reynoutria japonica – křídlatka japonská
Rhus typhina – škumpa orobincová
Robinia pseudacacia – trnovník akát
Rudbeckia laciniata – třapatka dřípatá
Sedum hispanicum – rozchodník španělský
Sisymbrium loeselii – hulevník Loeselův
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský
Solidago gigantea – zlatobýl obrovský
Symphoricarpos albus – pámelník bílý
Syringa vulgaris – šeřík obecný
Veronica filiformis – rozrazil nitkovitý
Veronica persica – rozrazil perský
Virga strigosa – štětička větší

Celkový prehľad poďla počtu záznamov:

  31 staníc

 • Tripleurospermum inodorum – heřmánkovec nevonný: Běchovice, Braník, Bubeneč, Bubny, Čakovice, Dejvice, Hlubočepy, Holešovice, Hostivař, Jinonice, Klánovice, Komořany, Krč, Libeň, Masarykovo nádraží, Modřany, Modřany-nákladní, Radotín, Ruzyně, Řeporyje, Satalice, Sedlec, Smíchov, Stodůlky, Strašnice, Uhříněves, Veleslavín, Vršovice, Vysočany, Zbraslav, Zličín
 • 30 staníc

 • Sisymbrium loeselii – hulevník Loeselův : Běchovice, Braník, Bubeneč, Bubny, Cibulka, Dejvice, Horní Počernice, Hlubočepy, Holešovice, Hostivař, Komořany, Krč, Libeň, Masarykovo nádraží, Modřany, Modřany-nákladní, Radotín, Ruzyně, Řeporyje, Sedlec, Smíchov, Stodůlky, Strašnice, Uhříněves, Veleslavín, Velká Chuchle, Vršovice, Vysočany, Zbraslav, Zličín
 • 29 staníc

 • Solidago canadensis – zlatobýl kanadský: Braník, Bubeneč, Bubny, Cibulka, Dejvice, Horní Počernice, Hlubočepy, Holešovice, Holyně, Jinonice, Kbely, Krč, Libeň, Masarykovo nádraží, Modřany, Modřany-nákladní, Radotín, Ruzyně, Sedlec, Smíchov, Stodůlky, Uhříněves, Veleslavín, Velká Chuchle, Vršovice, Vysočany, Zbraslav, Zličín, Žvahov
 • 27 staníc

 • Arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený: Braník, Bubeneč, Čakovice, Dejvice, Horní Počernice, Holešovice, Holyně, Hostivař, Jinonice, Kbely, Komořany, Krč, Libeň, Masarykovo nádraží, Modřany, Modřany-nákladní, Řeporyje, Sedlec, Smíchov, Stodůlky, Uhříněves, Veleslavín, Vršovice, Vysočany, Zbraslav, Zličín, Žvahov
 • 24 staníc

 • Conyza canadensis – turanka kanadská: Braník, Bubeneč, Bubny, Dejvice, Horní Počernice, Holešovice, Hostivař, Jinonice, Kbely, Krč, Libeň, Masarykovo nádraží, Ruzyně, Řeporyje, Satalice, Sedlec, Smíchov, Stodůlky, Strašnice, Veleslavín, Velká Chuchle, Vysočany, Zličín, Žvahov
 • 22 staníc

 • Ballota nigra – měrnice černá: Braník, Bubny, Cibulka, Dejvice, Horní Počernice, Holešovice, Jinonice, Kbely, Libeň, Masarykovo nádraží, Modřany-nákladní, Radotín, Řeporyje, Satalice, Sedlec, Smíchov, Stodůlky, Uhříněves, Veleslavín, Velká Chuchle, Vršovice, Vysočany
 • 21 staníc

 • Cirsium arvense – pcháč rolní: Běchovice, Bubny, Cibulka, Čakovice, Dejvice, Horní Počernice, Holešovice, Hostivař, Jinonice, Krč, Libeň, Masarykovo nádraží, Modřany-nákladní, Řeporyje, Sedlec, Uhříněves, Veleslavín, Vršovice, Vysočany, Zbraslav, Zličín
 • Robinia pseudacacia – trnovník akát: Braník, Bubeneč, Bubny, Cibulka, Dejvice, Holešovice, Hostivař, Komořany, Libeň, Modřany, Radotín, Ruzyně, Satalice, Smíchov, Stodůlky, Strašnice, Uhříněves, Veleslavín, Vršovice, Zbraslav, Žvahov
 • Tanacetum vulgare – vratič obecný: Běchovice, Braník, Bubny, Čakovice, Dejvice, Horní Počernice, Holešovice, Hostivař, Komořany, Krč, Libeň, Masarykovo nádraží, Modřany, Radotín, Ruzyně, Sedlec, Smíchov, Stodůlky, Veleslavín, Zličín, Žvahov
 • 19 staníc

 • Erigeron annuus – turan roční: Braník, Bubeneč, Bubny, Dejvice, Hlubočepy, Hostivař, Komořany, Krč, Libeň, Masarykovo nádraží, Modřany, Modřany-nákladní, Řeporyje, Sedlec, Smíchov, Uhříněves, Vršovice, Vysočany, Zbraslav
 • 18 staníc

 • Plantago major – jitrocel větší: Braník, Bubeneč, Bubny, Dejvice, Holešovice, Holyně, Hostivař, Libeň, Masarykovo nádraží, Ruzyně, Řeporyje, Sedlec, Smíchov, Uhříněves, Veleslavín, Vršovice, Vysočany, Zbraslav
 • 16 staníc

 • Cirsium vulgare – pcháč obecný: Běchovice, Bubny, Čakovice, Holešovice, Hostivař, Krč, Libeň, Masarykovo nádraží, Radotín, Ruzyně, Sedlec, Smíchov, Uhříněves, Veleslavín, Vysočany
 • 15 staníc

 • Sedum hispanicum – rozchodník španělský: Běchovice, Braník, Cibulka, Čakovice, Horní Počernice, Hostivař, Krč, Modřany-nákladní, Ruzyně, Stodůlky, Uhříněves, Veleslavín, Vršovice, Zličín, Žvahov
 • 11 staníc

 • Ailanthus altissima – pajasan žláznatý: Běchovice, Bubeneč, Bubny, Dejvice, Holešovice, Krč, Libeň, Masarykovo nádraží, Smíchov, Vršovice, Zbraslav
 • Amaranthus retroflexus – laskavec ohnutý: Braník, Bubny, Dejvice, Horní Počernice, Holešovice, Kbely, Libeň, Masarykovo nádraží, Sedlec, Smíchov, Vysočany
 • Atriplex sagittata – lebeda lesklá: Bubny, Dejvice, Hlubočepy, Holešovice, Libeň, Masarykovo nádraží, Modřany-nákladní, Sedlec, Smíchov, Vršovice, Vysočany
 • Galinsoga parviflora – pěťour maloúborný: Braník, Bubny, Dejvice, Holešovice, Hostivař, Kbely, Libeň, Masarykovo nádraží, Sedlec, Smíchov, Vysočany
 • Parthenocissus inserta – přísavník popínavý: Braník, Cibulka, Dejvice, Holyně, Hostivař, Krč, Modřany-nákladní, Radotín, Sedlec, Strašnice, Vršovice
 • 10 staníc

 • Cardaria draba – vesnovka obecná: Cibulka, Čakovice, Hostivař, Modřany-nákladní, Řeporyje, Sedlec, Stodůlky, Veleslavín, Vršovice, Žvahov
 • Impatiens parviflora – netýkavka malokvětá: Braník, Bubeneč, Dejvice, Holešovice, Holyně, Libeň, Modřany, Sedlec, Smíchov, Vršovice
 • 9 staníc

 • Geranium pyrenaicum – kakost pyrenejský: Cibulka, Čakovice, Dejvice, Horní Počernice, Hlubočepy, Satalice, Sedlec, Veleslavín, Vršovice
 • Lycium barbarum – kustovnice cizí: Braník, Bubny, Cibulka, Horní Počernice, Holešovice, Libeň, Sedlec, Smíchov, Vršovice
 • Matricaria discoidea – heřmánek terčovitý: Braník, Bubeneč, Dejvice, Krč, Satalice, Uhříněves, Veleslavín, Vršovice, Zbraslav
 • Veronica hederifolia agg. – rozrazil břečťanolistý: Běchovice, Horní Počernice, Hostivař, Jinonice, Ruzyně, Satalice, Strašnice, Velká Chuchle, Zličín
 • 7 staníc

 • Acer negundo – javor jasanolistý: Bubeneč, Čakovice, Dejvice, Krč, Libeň, Satalice, Vršovice
 • 6 staníc

 • Galinsoga quadriradiata – pěťour srstnatý: Bubeneč, Dejvice, Holešovice, Libeň, Masarykovo nádraží, Smíchov
 • Kochia scoparia – bytel metlatý: Braník, Bubny, Libeň, Masarykovo nádraží, Smíchov, Vysočany
 • Reynoutria japonica – křídlatka japonská: Cibulka, Hostivař, Libeň, Smíchov, Uhříněves, Veleslavín
 • Veronica persica – rozrazil perský: Hostivař, Jinonice, Ruzyně, Satalice, Sedlec, Veleslavín
 • 5 staníc

 • Melilotus albus – komonice bílá: Bubeneč, Holešovice, Masarykovo nádraží, Smíchov, Vysočany
 • Melilotus officinalis – komonice lékařská: Bubny, Kbely, Libeň, Masarykovo nádraží, Vysočany
 • Symphoricarpos albus – pámelník bílý: Braník, Cibulka, Dejvice, Řeporyje, Veleslavín
 • 4 stanice

 • Amaranthus powelii – laskavec zelenoklasý: Holešovice, Libeň, Ruzyně, Smíchov
 • Ambrosia artemisiifolia – ambrozie peřenolistá: Bubny, Holešovice, Libeň, Vršovice
 • Mahonia aquifolium – mahónie cesmínolistá: Cibulka, Dejvice, Hostivař, Zličín
 • Oenothera biennis agg. – pupalka dvouletá: Bubny, Masarykovo nádraží, Veleslavín, Vysočany
 • Populus ×canadensis – topol kanadský: Krč, Libeň, Masarykovo nádraží, Smíchov
 • 3 stanice

 • Echinops sphaerocephalus – bělotrn kulatohlavý: Braník, Dejvice, Stodůlky
 • Quercus rubra – dub červený: Krč, Libeň, Stodůlky
 • Virga strigosa – štětička větší: Jinonice, Stodůlky, Žvahov
 • 2 stanice

 • Bidens frondosa – dvouzubec černoplodý: Masarykovo nádraží, Smíchov
 • Chenopodium ficifolium – merlík fíkolistý: Dejvice, Strašnice
 • Helianthus tuberosus – slunečnice topinambur: Bubeneč, Smíchov
 • Rhus typhina – škumpa orobincová: Dejvice, Libeň
 • Syringa vulgaris – šeřík obecný: Libeň, Vršovice
 • Viola odorata – violka vonná: Kbely, Žvahov
 • 1 stanica

 • Amorpha fruticosa – netvařec křovitý: Smíchov
 • Aster lanceolatus – hvězdnice kopinatá: Libeň
 • Bryonia alba – posed bílý: Bubeneč
 • Bunias orientalis – rukevník východní: Hostivař
 • Chenopodium pedunculare – merlík stopečkatý: Sedlec
 • Conium maculatum – bolehlav plamatý: Hostivař
 • Impatiens glandulifera – netýkavka žlaznatá: Zbraslav
 • Lupinus polyphyllus – lupina mnoholistá: Smíchov
 • Rudbeckia laciniata – třapatka dřípatá: Smíchov
 • Solidago gigantea – zlatobýl obrovský: Žvahov
 • Veronica filiformis – rozrazil nitkovitý: Jinonice

Literatúra:
Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic. Preslia,
Praha, 74: 97–186.

Magistrát hl. m. Prahy

Na projekt průzkumu invazivních druhů rostlin pražských železničních nádraží, který vytvářejí Přírodovědná společnost a web Botany.cz, finančně přispělo Hlavní město Praha.