Pouhých 50 kilometrů od jihofrancouzského Azurového pobřeží, jen nedaleko od věhlasných turistických center tak zvučných jmen, jako jsou Monte Carlo, Nice a Cannes, najdeme turismem dosud téměř nedotčený kout Alp. Jsme na francouzsko-italském pomezí, nacházíme se v Přímořských Alpách, které jsou vymezeny průsmyky Colle di Tenda na jihu a Colle della Maddalena na severu. V italské části těchto hor se zvedá nejvyšší vrchol celé oblasti Cima d´Argentera (3297 m n. m.), míříme proto právě sem.
Úpatí Argentery

Přímořské Alpy

Cesta dlouhým alpským údolím z piemontského městečka Cuneo až do malého lázeňského střediska Terme di Valdieri je plná botanických překvapení, příroda tu vystavuje na obdiv svou nejpřívětivější tvář.
Z botanického hlediska jsou Přímořské Alpy areálem neobyčejně cenným. Setkávají se zde totiž elementy teplomilné květeny mediteránní s druhy ryze alpskými, Středozemí má tady k alpínskému pásmu velmi blízko. Promíchání těchto zcela odlišných světů se odehrává na dosti malé ploše, takže floristická pestrost této oblasti je skutečně značná.
Přímořské Alpy

Přímořské Alpy

Vyskytuje se zde zhruba 2000 taxonů cévnatých rostlin, z nichž jsou zhruba čtyři desítky subendemické (např. Berardia lanuginosa, Campanula alpestris, Gentiana ligustica, Lilium pomponium, Primula marginata, Saxifraga pedemontana, Sedum alsinifolium, Tephroseris balbisiana) a 38 taxonů je endemických. K těm patří například Campanula isophylla, Fritillaria tubaeformis var. moggridgei, Leucojum hiemale, Phyteuma cordatum, Potentilla valderia, Primula allionii, Saxifraga florulenta, Viola valderia aj. Oblast byla prohlášena za přírodní park – Parco Naturale delle Alpi Marittime.
Pohled na Přímořské Alpy z Colle della Lombarda

Následující soupis druhů vyskytujících se v oblasti Terme di Valdieri obsahuje pouze taxony zaznamenané v Herbáři webu BOTANY.cz a jedná se jen o výběr. Hvězdičkou (*) jsou vyznačeny druhy endemické a subendemické:

Achillea erba-rotta – řebříček
Aconitum anthora – oměj jedhoj
Aconitum variegatum – oměj pestrý
Aconogonon alpinum – rdesno
Adenostyles alliariae – havez česnáčková
*Adenostyles leucophylla – havez
Adonis aestivalis – hlaváček letní
Aethionema saxatile – sivutka skalní
Agrimonia eupatoria – řepík lékařský
Agropyron pectinatum – žitňák hřebenitý
Aira caryophyllea – ovsíček obecný
Ajuga chamaepitys – zběhovec trojklaný
Ajuga genevensis – zběhovec lesní
Ajuga pyramidalis – zběhovec jehlancovitý
Anacamptis morio – rudohlávek kukačka
Anacamptis pyramidalis – rudohlávek jehlancovitý
Anchusa barrelieri – pilát srstnatý
Androsace carnea – pochybek
Antennaria dioica – kociánek dvoudomý
Arnica montana – prha arnika
Aster alpinus – hvězdnice alpská
Aster amellus – hvězdnice chlumní
Astragalus australis – kozinec jižní
Astragalus monspessulanus – kozinec
Bellidiastrum michelii – stokroč horská
Bellis perennis – sedmikráska obecná
*Berardia lanuginosa – berardie krátkolodyžná
*Brassica repanda subsp. repanda – brukev
Briza media – třeslice prostřední
Bupleurum stellatum – prorostlík
*Campanula alpestris – zvonek
Campanula barbata – zvonek vousatý
Campanula cochleariifolia – zvonek lžičníkolistý
Campanula glomerata – zvonek klubkatý
Campanula patula – zvonek rozkladitý
Campanula persicifolia – zvonek broskvolistý
Campanula rotundifolia – zvonek okrouhlolistý
Campanula spicata – zvonek
Campanula thyrsoides – zvonek
Campanula trachelium – zvonek kopřivolistý
Cardamine asarifolia – řeřišnice
Carex davalliana – ostřice Davallova
Carex hirta – ostřice srstnatá
Carex paniculata – ostřice latnatá
Carex pallescens – ostřice bledavá
Carex pauciflora – ostřice chudokvětá
Carex remota – ostřice řídkoklasá
Carex sylvatica – ostřice lesní
Carlina caulescens – pupava lodyžnatá
Centaurea montana – chrpa horská
Centaurea triumfettii – chrpa chlumní
Cichorium intybus – čekanka obecná
Cirsium acaule – pcháč bezlodyžný
Cirsium spinosissimum – pcháč
Cryptogramma crispa – jinořadec kadeřavý
Cypripedium calceolus – střevíčník pantoflíček
Dactylorhiza fuchsii – prstnatec Fuchsův
Dianthus pavonius – hvozdík
Dipsacus fullonum – štětka planá
Doronicum austriacum – kamzičník rakouský
Erigeron uniflorus – turan jednoúborný
Festuca gigantea – kostřava obrovská
*Fritillaria tubiformis subsp. moggridgei – řebčík
Galium odoratum – svízel vonný
Galium verum – svízel syřišťový
Gentiana acaulis – hořec bezlodyžný
Gentiana cruciata – hořec křížatý
Gentiana verna – hořec jarní
Gentianopsis ciliata – hořec brvitý
Geranium nodosum – kakost
Globularia cordifolia – koulenka srdcolistá
Goodyera repens – smrkovník plazivý
Gymnadenia conopsea – pětiprstka žežulník
Gymnadenia odoratissima – pětiprstka vonná
Hieracium villosum – jestřábník huňatý
Homogyne alpina – podbělice alpská
Hypochaeris maculata – prasetník plamatý
Hypochaeris uniflora – prasetník jednoúborný
Jasione montana – pavinec horský
Jovibarba globifera subsp. allionii – netřesk
Juncus trifidus – sítina trojklaná
Lactuca perennis – locika vytrvalá
Leontopodium alpinum – protěž alpská
Leucanthemopsis alpina – kopretinka alpská
Lilium croceum – lilie šafránová
Linaria alpina – lnice alpská
Linaria supina – lnice
Lloydia serotina – lilijka pozdní
Luzula sylvatica – bika lesní
Lychnis flos-jovis – kohoutek Jovišův
Minuartia sedoides – kuřička rozchodníkovitá
Neotinea tridentata – vstavač trojzubý
*Nigritella corneliana – temnohlávek
Nigritella rhellicani – temnohlávek
Orchis pallens – vstavač bledý
Orchis militaris – vstavač vojenský
Orchis purpurea – vstavač nachový
Ornithogalum umbellatum – snědek
Orobanche arenaria – záraza písečná
Orobanche caryophyllacea – záraza hřebíčková
Orobanche gracilis – záraza štíhlá
Paradisea liliastrum – paradisie liliovitá
Pedicularis palustris – všivec bahenní
Pedicularis rostratospicata – všivec
Pedicularis verticillata – všivec přeslenitý
Phyteuma hemisphaericum – zvonečník
Phyteuma orbiculare – zvonečník hlavatý
Phyteuma spicatum – zvonečník klasnatý
Pinguicula alpina – tučnice alpská
Pinguicula leptoceras – tučnice
Pinguicula vulgaris – tučnice obecná
Potamogeton perfoliatus – rdest prorostlý
*Potentilla valderia
Primula latifolia – prvosenka
*Primula marginata – prvosenka
Rhodiola rosea – rozchodnice růžová
Rhododendron ferrugineum – pěnišník rezavý
Rhynchospora alba – hrotnosemenka bílá
Saxifraga cuneifolia – lomikámen klínolistý
Saxifraga exarata – lomikámen žlábkovitý
*Saxifraga florulenta – lomikámen
*Saxifraga pedemontana – lomikámen
*Saxifraga retusa subsp. augustana – lomikámen nachový
Saxifraga rotundifolia – lomikámen okrouhlolistý
Scutellaria alpina – šišák
Sedum annuum – rozchodník roční
Sempervivum arachnoideum – netřesk pavučinatý
Senecio incanus – starček
Silene acaulis – silenka bezlodyžná
Taraxacum spp. – pampeliška
Tofieldia calyculata – kohátka kalíškatá
Tozzia alpina – hornice alpská
Traunsteinera globosa – hlavinka horská
Trichophorum alpinum – suchopýrek alpský
Trichophorum cespitosum – suchopýrek trsnatý
Trifolium alpinum – jetel
Triglochin palustris – bařička bahenní
Valeriana dioica – kozlík dvoudomý
Valeriana officinalis – kozlík lékařský
Veratrum album – kýchavice bílá
Verbascum lychnitis – divizna knotovitá
Verbascum nigrum – divizna černá
Verbascum phlomoides – divizna sápovitá
Veronica aphylla – rozrazil bezlistý
Veronica beccabunga – rozrazil potoční
Veronica polita – rozrazil lesklý
Veronica teucrium – rozrazil ožankovitý
*Viola argenteria – violka
Viola arvensis – violka rolní
Viola biflora – violka dvoukvětá
Viola calcarata – violka
Viola cavillieri – violka
Viola reichenbachiana – violka lesní
Viola riviniana – violka Rivinova
Viola tricolor – violka trojbarevná
*Viola valderia – violka
*Viola villarsiana – violka

Pohled na Přímořské Alpy z Colle della Lombarda

Fotografováno v červnu 2006.