PRIMULA ELATIOR (L.) Hill – prvosenka vyšší / prvosienka vyššia

Syn.: Primula veris [var.] elatior L., Primula montana Opiz, Primula brachycalix Opiz in Bercht. et Opiz
Česká jména: bukvice bílá (Hájek 1562), prvosenka vyvyšená (Presl 1819), podléska vyvýšená (Presl 1846), prvosenka chlumní (Opiz 1852), prvosenka vyvýšená (Sloboda 1852), prvosenka bledožlutá (Čelakovský 1879, Polívka 1912), prvosenka vyšší (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: prvosna lesní (Reuss 1853), prvosienka vyššia (Novacký 1936, Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Primulaceae Batsch ex Borkh. – prvosenkovité

Primula elatior

Rozšíření: Západní, střední a jižní Evropa, Ural, střední a jihozápadní Asie. U nás v teplých oblastech Čech vzácně, častěji v panonské části Moravy. Někde je hojnější, v některých oblastech však chybí.

Ekologie: Roste na vlhčích loukách, v dubohabřinách a v suťových lesích, v nížinách vzácně, častěji v pásmu od pahorkatin do hor. Kvete od března do dubna.

Popis: Vytrvalá bylina, 10–30 cm vysoká, s přízemní růžicí listů a uzlovitým oddenkem, nevonné květy v jednostranných okolících vykvétají na stvolech, korunní lem je plochý až mělce nálevkovitý, kalich na hranách a zubech trávozelený, jinak bledožlutý, přitisklý ke korunní trubce, listy jsou podvinuté a zubaté, s řapíkem obvykle křídlatým a zubatým. Plodem je tobolka.

Variabilita: Prvosenka vyšší je velmi variabilní druh, taxonomické hodnocení jednotlivých odchylek však dosud není jednotné. U nás jsou rozlišovány tři poddruhy: nejhojnější je prvosenka vyšší pravá (Primula elatior subsp. elatior), která má stvol chlupatý a čepele listů pravidelně zubaté. Ve východních Čechách a v Karpatech se vyskytuje prvosenka vyšší tatranská (Primula elatior subsp. tatrensis), jež má stvol řídce chlupatý až olysalý a čepele nepravidelně až dvojitě zubaté; existují však četné přechody k nominátnímu poddruhu. V Krkonoších se vzácně vyskytuje endemická prvosenka vyšší krkonošská (Primula elatior subsp. corcontica), která se od předchozích poddruhů liší velmi úzce křídlatými, celokrajnými řapíky. Tyto poddruhy vyžadující další studium a je možné, že jejich taxonomická hodnota je nižší.

Ohrožení a ochrana: Poddruhy Primula elatior subsp. corcontica a subsp. tatrensis jsou zařazeny mezi nedostatečně prostudované taxony naší květeny (C4b). Prvosenka vyšší je zákonem chráněným druhem v Maďarsku.

Využití: Prvosenky se již od 16. století používají v léčitelství, vyšší obsah účinných látek však má Primula veris. Jako okrasná rostlina bývá také pěstována v zahradách.
Poznámka: Prvosenka vyšší je živnou rostlinou housenek ohroženého motýla pestrobarvece petrklíčového (Hamearis lucina).

Primula elatiorPrimula elatior
Primula elatiorPrimula elatior

Fotografováno dne 3. 4. 2004 (Česko, Česká Rybná).