Syn.: Aleuritia halleri subsp. platyphylla (O. Schwarz) Soják
Čeľaď: Primulaceae Vent. – prvosenkovité / prvosienkovité
Primula halleri subsp. platyphylla
Rozšírenie: Taxón je považovaný za karpatský subendemit. Svojim výskytom je viazaný na Karpaty a pohoria Balkánskeho poloostrova, nominátny poddruh sa vyskytuje iba v Alpách. Okrem Západných Karpát – na Slovensku (v poľskom pohorí Bieszczady, kde bola jediná lokalita, vyhynula) sa táto prvosienka vyskytuje v ukrajinských a rumunských Karpatoch. V Bulharsku je známa z pohorí Pirin a Rila.
V Českej republike nerastie. Na Slovensku sa vyskytuje iba v Belianskych Tatrách, odkiaľ je taxón opísaný, údaje zo Západných Tatier, Veľkej Fatry a Slovenského raja sú mylné, založené na zámene s prvosienkou pomúčenou (Primula farinosa).
Ekológia: Vyhľadáva výslnné, ale pritom vlhšie lúky a skalné štrbiny v horskom až subalpínskom stupni, vo Východných a Južných Karpatoch vystupuje do alpínskeho stupňa. Taxón je viazaný svojim výskytom na vápence. Kvitne v júni až júli.
Primula halleri subsp. platyphylla
Opis: Od nominátneho druhu (Primula halleri J. F. Gmel) sa odlišuje tvarom a veľkosťou listov, keď prvé prízemné listy sú široko vajcovito-trojuholníkovité, ďalšie podlhovasto vajcovité až vajcovité, najširšie v strede), dĺžkou listeňov (7–12 mm) a kalicha (9–12(–14) mm) a ružovo-lilavou farbou kvetov.
Ohrozenie a ochrana: Vzácna rastlina, vyskytujúca sa iba na niekoľkých miestach Belianskych Tatier. Vzhľadom na skutočnosť, že všetky lokality sa nachádzajú v národnom parku a navyše v národnej prírodnej rezervácii, majú zaistenú územnú ochranu a nie sú priamo ohrozené ľudskými aktivitami. Na Slovensku je prvosienka dlhokvetá plocholistá zaradená medzi zákonom chránené, zraniteľné druhy (VU).
Poznámka: Poddruh bol dlho považovaný za endemit Belianskych Tatier.
Primula halleri subsp. platyphylla
Primula halleri subsp. platyphyllaPrimula halleri subsp. platyphylla
Foto: 15. 6. 2006 (Slovensko, Belianske Tatry).