Syn.: Aretia palinuri (Petagna) Link, Auricula palinuri (Petagna) Spach, Auricula-ursi palinuri (Petagna) Soják
Čeleď: Primulaceae Vent. – prvosenkovité

Primula palinuri

Rozšíření: Mediteránní druh, endemit jihozápadní Itálie, vyskytuje se pouze v krajích Campania, Basilicata a Calabria.

Ekologie: Roste na přímořských skalnatých stanovištích, ve štěrbinách vápencových útesů a na skalních římsách, stoupá od mořského pobřeží jen do nadmořské výšky okolo 200 m.

Primula palinuri

Popis: Vytrvalá bylina s poměrně dlouhým dřevnatějícím oddenkem, na jehož konci vyrůstají listy v růžici. Listy jsou obvejčité, 4–16 cm dlouhé a 2–7 cm široké, poněkud dužnaté, po okraji nepravidelně zubaté, lysé nebo chlupaté, nepomoučené. Stvol je přímý, 8–20 cm dlouhý, zakončený okolíkem 5–25 květů; listeny jsou 5–25 mm dlouhé, vnější vejčité, vnitřní kopinaté, špičaté, pomoučené; květní stopky jsou 5–20 mm dlouhé, rovněž pomoučené; kalich je zvonkovitý, 6–10 mm dlouhý, 5cípý, hustě pomoučený; koruna je nálevkovitá, žlutá. Plodem je tobolka.

Využití: Pěstuje se i ve středoevropských zahradách, v létě vyžaduje sucho.

Ohrožení a ochrana: Na jihu Itálie se tato prvosenka vyskytuje jen na několika lokalitách, které se nacházejí v turisticky atraktivní přímořské zóně, mohou ji ohrožovat také požáry a šířící se invazivní druhy. Červený seznam IUCN (2011) ji proto řadí k ohroženým druhům (EN), je zařazena i mezi přísně chráněné druhy Bernské úmluvy, je uvedena i ve Směrnici o stanovištích (Natura 2000).

Primula palinuri
Primula palinuri
Primula palinuri

Fotografováno dne 15. 5. 2019 (Dánsko, Kodaň, Statens Naturhistoriske Museum, Botanisk Have).