Milí čtenáři,
po dlouhá desetiletí nám byla vštěpována představa, že obrovským nebezpečím pro přírodu je postavička zahradníčka s kbelíčkem a lopatičkou, který s velkým nadšením vykopává v přírodě nejvzácnější druhy rostlin a odnáší si je na svou zahrádku. Díky popularizaci ochrany přírody však přestala být tato představa reálným nebezpečím – to, že tato činnost je špatná, ví dnes už prakticky všichni, drtivá většina národa toto konání naprosto odsuzuje.

Dnešní doba však přinesla jiné riziko, které představuje činnost přesně opačná! Opět se jedná o zahradníčka s lopatičkou, který však z přírody nic neodnáší, ale naopak do ní něco přináší. Vysazování rostlin do přírody se stalo novou módou! Nejedná se vůbec pouze o zavlékání nepůvodních druhů rostlin nebo posilování populací druhů ohrožených, v současnosti se dokonce stále častěji setkáváme i s vysazováním rostlin původních, nechráněných. Záměry většiny těchto vylepšovatelů přírody jsou obvykle dosti ušlechtilé – chtějí, aby se v přírodě rostliny udržely, snaží se posílit jejich populace. Eventuálně se snaží přinést třeba k nim do Polabí rostliny, které znají z našich podhůří a hor, vylepšit populace původních druhů o barevně odlišně kvetoucí exempláře nebo dokonce vysít na naše pole semena koukolu. Byly dokonce zaznamenány pokusy pod otevřeným nebem se záměrným křížením druhů. I k nám už pronikly myšlenky guerillového zahradničení, na internetu lze snadno najít návody na výrobu semenných bomb!

Všechny tyto snahy vysazovat rostliny do přírody jsou špatné, jsou pro přírodu naprosto stejným nebezpečím, jako dříve časté odnášení rostlin z původních lokalit!

Příroda není zahrada, nic z ní neodnášejme, ale ani do ní nic nevysazujme!

Prosíme proto naše čtenáře, aby nám pomohli s uspořádáním kampaně, která osvětlí všechna nebezpečí, která umělé vysazování rostlin do přírody představuje! Hovořte o této věci se svými přáteli! Nebuďte lhostejní k projevům nového zavlékání rostlin do krajiny! Dejte nám o všech těchto nepůvodních výsadbách vědět! V následujících týdnech budeme uveřejňovat na našem webu články, které celou věc veřejnosti blíže představí. První z nich si můžete pročíst již teď – připravil ho Zdeněk Kaplan.

Není řešením kohokoli za tuto činnost trestat! Je však potřebné o této věci veřejně hovořit a vysvětlovat! Věříme, že tato akce pomůže odvrátit nebezpečí, které stále silněji buší na dveře naší přírody!

O pomoc vás všechny prosí Přírodovědná společnost a BOTANY.cz!

BOTANY.cz