Syn.: Hutchinsia alpina (L.) R. Brown, Lepidium alpinum L.
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Pritzelago alpina
Rozšíření: Hory Evropy – Pyreneje, Apeniny, Alpy, Karpaty, hory Balkánu. U nás neroste, na Slovensku se vyskytuje ve dvou poddruzích na Fatře a v Tatrách.
Ekologie: Roste na vlhkých sutích a skalách, častěji na vápenci, v subalpínském a alpínském stupni.
Popis: Vytrvalá bylina, 3–10 cm vysoká, 3četné až peřenosečné, slabě dužnaté listy jsou nahloučeny v dolní části přímé nebo vystoupavé lodyhy, květy v koncových hroznech, korunní lístky jsou bílé. Plodem je šešulka. Druh je poměrně variabilní, objevuje se v mnoha geografických varietách.
Využití: Řeřuška alpská je poměrně dekorativní rostlina, objevuje se i v zahradách, pěstuje se převážně na skalkách.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je poddruh Pritzelago alpina subsp. dubia taxonem zranitelným a zákonem chráněným (VU/§).
Pritzelago alpinaPritzelago alpina
Pritzelago alpina
Fotografováno dne 13. 6. 2004 (Slovensko, Malá Fatra).