Alois Procházka se narodil dne 7. prosince 1895 v Kostelci nad Černými lesy, zemřel dne 16. května 1963 v Brně. Byl to československý legionář, voják, ale také malíř, grafik, ilustrátor a mykolog.

Narodil se v Čechách středních, avšak mládí prožil v jejich části jižní, reálku vystudoval v Písku. Zde se začal poprvé zajímat o přírodu, především nabíral první zkušenosti mykologické. Byl vlastně povoláním dělostřelecký důstojník, v době 1. světové války se dostal do legií v Rusku, kde mimo jiné ilustroval legionářské časopisy a maloval obrazy. I po válce zůstal v armádě, do předčasné výslužby odešel za německé okupace naší vlasti v roce 1939. Za války žil střídavě v Brně a v Jabkenické oboře, v místě slavně spojeném s mistrem Bedřichem Smetanou, který zde rád také pobýval o pár desetiletí dříve (1875–84). Mistr Smetana tu zkomponoval Čertovu stěnu, legionář Procházka zde prováděl soustavný mykologický průzkum. Po válce oblékl vojenský stejnokroj opět, zcela definitivně pak z armády odešel až v roce 1948 v hodnosti podplukovníka.
Od té doby se věnoval naplno své lásce – mykologii. Stal se předsedou brněnské pobočky Československého mykologického klubu, v brněnské botanické zahradě Na Veveří pravidelně představoval veřejnosti své sběry hub, určoval exempláře, které mu přinášeli návštěvníci, pořádal mykologické výlety. Veškeré své sběry věnoval v roce 1951 Botanickému ústavu Masarykovy univerzity. A v neposlední řadě vytvářel pozoruhodné botanické ilustrace. Pro Botanický ústav nakreslil desítky velkých nástěnných tabulí s rostlinami, pro brněnskou univerzitní botanickou zahradu desítky kreseb užitkových a okrasných rostlin, v padesátých letech 20. století se jeho kresby objevily i v několika botanických knihách (J. Macků, F. Jirásek). Kreslil samozřejmě také houby, ty byly publikovány v České mykologii, ilustracemi pýchavkovitých hub přispěl i do projektu Flora ČSR.
Po jeho smrti jeho botanické ilustrace bohužel poněkud zapadly, až v roce 2016 připravila Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně jejich větší výstavu, která odkaz tohoto legionáře – mykologa – malíře připomněla.
Ilustrace A. Procházky
Ilustrace A. Procházky