Zobrazit místo Provincie Atlantské nížiny na větší mapě

Plošiny lemující pobřeží Atlantiku a Mexického zálivu v USA od New Jersey až po Texas (Atlantic Coastal Plain) jsou vymezeny jako samostatná provincie Atlanticko-severoamerické oblasti. Podkladem jsou zde převážně usazené horniny druhohorního až čtvrtohorního stáří, rozsáhlé jsou plochy minerálně chudých písků. Klima je typicky oceanické, směrem na jih se mění od mírného až po subtropické, s poměrně vysokými a pravidelně rozloženými srážkami; zejména jižní část provincie je silně ovlivňována monzunem (hurikány).

USA

Vegetaci tvoří smíšené porosty, v nichž dominují různé druhy borovic (Pinus) a dubů (Quercus), které směrem na jih přecházejí v lesy s bukem Fagus grandifolia, jichž jsou účastny i stálezelené dřeviny, např. šácholan Magnolia grandiflora, nebo v rozvolněné porosty s účastí palem (např. Sabal minor). Typické jsou rovněž močálové lesy s cypřiškem Chamaecyparis thyoides, na jihu provincie s tisovci (Taxodium). Na minerálně chudých vlhkých píscích se vyvinula specifická rašeliniště s účastí masožravých rostlin (Sarracenia a další).

USA

Květena je bohatá, se zastoupením starobylých (třetihorních) reliktů, k nimž patří tisovce (Taxodium), šácholany (Magnolia), zástupci čeledi vavřínovitých (Lauraceae) a čajovníkových (Theaceae); jádro výskytu zde má endemická Leitneria floridana z monotypické čeledi Leitneriaceae. Uvádí se odtud několik endemických rodů, mimo jiné i Dionaea (s jediným masožravým druhem Dionaea muscipula) a desítky endemických druhů, zejména z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). Palmy (především z rodu Sabal), ale například i bromélie (např. více druhů z rodu Tillandsia) a početné hrotnosemenky (Rhynchospora) reprezentují neotropický element.

USA

Původní květenu této provincie na BOTANY.cz zastupují například druhy:

USA

Sousedící floristické provincie:

USA

Fotografovaly Alexandra Klaudisová a Michaela Češková.