Zobrazit místo Provincie Brazilské vysočiny na větší mapě

Neotropická provincie Brazilské vysočiny je součástí Brazilské oblasti a nachází se ve střední části Brazílie především ve státech Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia a zčásti i Tocantins, Piauí a Maranhão.
Provincie Brazilské vysočiny
Převažující geologickou formací jsou staré, většinou předprvohorní krystalické horniny, tvořící dosti vysoko položenou náhorní plošinu, místy i silurské nebo křídové sedimenty. Klima je tropické, se suchou sezónou v zimním období, která trvá 3–5 měsíců; vlhčí je severozápad a jihovýchod.
Provincie Brazilské vysočiny
Více než třetinu rozlohy pokrývá lesní formace cerradão, v níž bývá dominantní Hirtella glandulosa (Chrysobalanaceae), v podrostu s mnoha druhy trav (Poaceae), terestrických ananasovitých (Bromeliaceae) a bezlodyžných palem (Arecaceae). Jiným typickým prvkem je savana (cerrado) s roztroušenými stromy a převažujícími travami z rodů Andropogon, Axonopus a Paspalum. Jiným vegetačním typem je campo limpo, otevřená travnatá savana, v níž trávy a šáchorovité, zejména z rodu hrotnosemenka (Rhynchospora), doplňují četné bobovité (Fabaceae), odulovité (Melastomataceae) a další. Na mokřadech a v galeriových porostech podél řek jsou různé dřeviny z čeledi bobovitých (Fabaceae), ale i vrba Salix humboldtiana a palmy z rodu Copaifera.
Provincie Brazilské vysočiny
Překvapuje vysoká druhová diverzita – v provincii se vyskytuje kolem 10 000 druhů cévnatých rostlin, přičemž endemismus je na úrovni téměř 40 %. Najdeme zde především neotropické prvky, které se rozrůznily v ostrovních podmínkách, kterými se brazilské savany vyznačují.
Provincie Brazilské vysočiny
Původní květenu této provincie na BOTANY.cz zastupují například:

Sousedící floristické provincie:

Provincie Brazilské vysočiny
Fotografovala Petra Adamusová.