Zobrazit místo Provincie Caatinga na větší mapě

Území na severovýchodě Brazílie, vklíněné na jedné straně mezi tropickou Amazonskou provincii a víceméně subtropickou provincii Atlantickou, zaujímá provincie Caatinga, což v jazyce tamních původních obyvatel znamená otevřený les.
Caatinga
Geologickým podkladem jsou staré předprvohorní vyvřeliny, které místy překrývají prvohorní a druhohorní pánevní sedimenty. Jde o zvlněnou krajinu s hluboce zaříznutými roklemi a svědeckými horami. Klima je semiaridní, horké, s průměrnou roční teplotou 26–28 °C a ročním úhrnem srážek 300–800 mm, s výrazným meziročním kolísáním.
Caatinga
Vegetační kryt provincie tvoří poměrně rozmanité rostlinstvo. Na úživných místech na bazických podkladech se rozprostírají opadavé lesy dosahující výšky kolem 30 m, v nichž často dominuje Cavanillesia arborea (Malvaceae). Na živinami chudších stanovištích se nachází nižší a řidší lesní vegetace s převládajícími druhy Astronium urundeuva a Schinopsis brasiliensis (oba z čeledi Anacardiaceae), s nimi se často vyskytuje sloupový kaktus Cereus jamacaru a četné terestrické ananasovité (Bromeliaceae).
Caatinga
Na chudých písčitých půdách převládají nižší stromové bobovité (Fabaceae), např. Acacia bahiensis, mezi nimiž prorůstá vysoký kaktus Pseudopilocereus tuberculatus a v podrostu pozoruhodná bromélie Hohenbergia catingae. Podél vodních toků jsou charakteristické porosty palmy Copernicia prunifera. Na mělkých půdách se rozkládají otevřené křovinaté formace s druhy Aspidosperma pyrifolium (Apocynaceae), Jatropha mollissima (Euphorbiaceae), z trav zde roste např. Paspalum scutatum a Tragus berteronianus, z kaktusů např. Melocactus bahiensis a Pilosocereus gounellei. Pozoruhodná vegetace je i na vnitrozemských písečných dunách s nevelkými stromky Copaifera coriacea (Fabaceae) a Mouriri pusa (Melastomataceae), chudý bylinný podrost tvoří např. Bromelia antiacantha a Tacinga inamoena (Cactaceae).
Caatinga
Květena je tvořena neotropickými prvky a vyznačuje se přibližně 30 % zastoupením endemitů na druhové úrovni (je jich více než 400); i na rodové úrovni je endemismus dosti vysoký, endemických rodů se uvádí asi 30, zejména z čeledí Asteraceae, Bignoniaceae a Fabaceae. Velmi výrazným druhovým endemismem se vyznačují zejména zdejší kaktusy, který obnáší téměř 50 taxonů, zejména v rodech Melocactus, Pereskia a Pilosocereus. Zvláštností jsou různé adaptace k přežívání suchých period, k nimž patří např. soudkovité kořeny u mombínu Spondias tuberosa (Anacardiaceae).
Caatinga
Na BOTANY.cz tuto provincii zastupují například druhy:

Sousedící floristické provincie:

Caatinga
Fotografovala Lenka Wiesnerová.