Zobrazit místo Provincie Chaco na větší mapě

Území leží v severní Argentině a Paraguayi, přesahuje do východní Bolívie a v menší míře i do brazilského státu Mato Grosso do Sul. V podloží jsou staré prekambrické horniny, ale jsou překryty čtvrtohorními sedimenty. Na západě na tyto plošiny navazují tzv. yungas, zcela odlišné území s hlubokými erozními stržemi. Klima v oblasti chaco se vyznačuje mírnými, ale suchými zimami a horkými deštivými léty. Naproti tomu yungas se vyznačují poměrně vlhkým subtropickým klimatem.

Provincie Chaco

Vegetaci v sušších oblastech tvoří různé typy poloopadavých lesů s dominantami z rodu Schinus (Anacardiaceae) a mnoha zástupců čeledi Fabaceae, na ně mohou navazovat kaktusové křoviny, typickým druhem je zejména Stetsonia coryne. Na otevřených místech jsou časté terestrické ananasovité (Bromeliaceae). Na nepropustných půdách jsou časté trnité lesíky a křoviny s akáciemi z rodů Prosopis i Acacia; místy jsou i polohy s vyšším obsahem solí. Součástí této provincie je i jedna z nejrozsáhlejších bažin na světě – pantanal – s mozaikou mokřadů a suchomilných porostů. V yungas jsou smíšené lesy s vyšší účastí stálezelených druhů a se zastoupením nahosemenných (Podocarpus); roste zde např. více druhů z čeledi Lauraceae.

Provincie Chaco

Květena provincie má přechodný charakter. Zasahuje sem jednak řada suchomilných druhů s centrem areálu v Brazilské vysočině, ale rovněž i druhů andských – specifikem jsou mezické yungas, které oddělují suchomilnou vegetaci v jádru provincie Chaco od horské xerofilní vegetace puna, typické pro Středoandskou provincii. Až sem dosahuje významný holarktický element olše Alnus acuminata, více druhů palem, např. Copernicia alba a řada druhů kaktusů (Cactaceae).

Provincie Chaco

Původní květenu této provincie na BOTANY.cz zastupují:

Sousedící floristické provincie:

Provincie Chaco

Fotografoval Petr Daubner.