Zobrazit místo Provincie Ganžské nížiny na větší mapě

Rozsáhlá část Indické oblasti v aluviu řeky Gangy a jejích přítoků přibližně od hranic indického svazového státu Uttarpradéš po východní hranice státu Bihár tvoří provincii Ganžské nížiny. Území je budováno říčními sedimenty, nanášenými řekami, které pramení v Himálaji. Klima je tropické, letní teploty jsou velmi vysoké, ale snižují se s příchodem monzunu. Zimy jsou naopak poměrně chladné, když z vysokých poloh Himálaje stéká chladný vzduch. Západní a jihozápadní část je výrazně sušší.
Provincie Ganžské nížiny
Vegetaci provincie tvoří především opadavé porosty s dominantním druhem Shorea robusta (Dipterocarpaceae), který provází řada dalších dřevin, v podhůří Himálaje místy i s borovicí Pinus roxburghii. V porostech se uplatňují velké bambusy z rodu Dendrocalamus. Na terasách nad vodními toky je poněkud odlišná druhová skladba, jejíž typickou součástí je např. Bombax ceiba (Malvaceae).
Provincie Ganžské nížiny
V některých částech nížiny, zvláště na severovýchodě, jsou půdy zasolené. Tam bývá vyvinuta savana s akácií Acacia nilotica, druhem Azadirachta indica (Meliaceae) a palmou Phoenix sylvestris, kde hlavní dominantou travnatých ploch bývá Sporobolus ioclados. Na mokřadech bez vlivu solí bývají porosty různých druhů třtin z rodu Saccharum a dalších velkých vytrvalých trav.
Provincie Ganžské nížiny
Floristická skladba má přechodný charakter, na úpatí Himálaje se tropické elementy prolínají s holarktickými, mezi něž patří např. výše zmíněná borovice. Na druhé straně je patrný vliv květeny jihovýchodní Asie, i když dvojkřídláčovité (Dipterocarpaceae) zde nemají tak výsadní postavení, a naopak vliv afrických savan s akáciemi, druhy rodů Leucas (Lamiaceae), Corchorus (Malvaceae) a dalších.
Provincie Ganžské nížiny
Dílčí články o provincii:

Na BOTANY.cz druhy této oblasti například zastupují:

Sousedící floristické provincie:

Provincie Ganžské nížiny
Fotografoval Michal Podhrazský.