Zobrazit místo Provincie Guyanské vysočiny na větší mapě

Jediná provincie rozlohou nevelké oblasti Guyanské vysočiny leží převážně v jižní Venezuele a přesahuje i do pohraničních území Guyany, Brazílie a Kolumbie. Jde o vysočinu předprvohorního původu, z níž ční svědecké hory (tepui) budované velmi tvrdými křemenci, které okolní krajinu převyšují nezřídka až o 1 km. Tropické klima je horké, vlhké, v průběhu roku jen s nevelkým kolísáním, zvláště v nižších polohách a na vrcholcích tepui.
Guyanská vysočina
V nadmořských výškách nad 500 m jsou deštné až mlžné lesy s pestrou druhovou skladbou, v níž se objevují zejména zástupci čeledí Lauraceae, Rubiaceae a Clusiaceae, na kolmých svazích tepuí jsou typickými dřevinami druhy rodu Bonnetia (Bonnetiaceae). Na bázích některých tepui je klima s dvěma suchými periodami během roku, takže se zde vyvinula savana s dominancí trav (Poaceae) a šáchorovitých (Cyperaceae), jen místy s keři a roztroušenými stromy, kde se uplatňují např. druhy rodu Roupala (Proteaceae). Na vrcholcích tepui je zpravidla křovitá vegetace typu páramo, v níž např. zástupci rodu Chimantaea (Asteraceae) velmi upomínají na andské druhy rodu Espeletia. Na mokřinách na mělkých půdách jsou velmi svérázné vegetační typy s terestrickými ananasovitými (Bromeliaceae), zástupci čeledi Rapateaceae, Eriocaulaceae a Xyridaceae. Minimální obsah živin na tvrdých křemencích signalizuje zvýšená účast rašeliníků (Sphagnum) a masožravých rostlin, např. rosnatek (Drosera) a druhů rodu Heliamphora (Sarraceniaceae).
Guyanská vysočina
Květena se vyznačuje vysokým stupněm endemismu, který na druhové úrovni činí asi 50 %. Je zde asi 100 endemických rodů a jedna endemická čeleď (Hymenophyllopsidaceae). Najdeme zde i starobylé prvky, např. šácholany (Magnolia), pozoruhodný je vztah k Malesijské oblasti Paleotropis – právě zde se vyskytují jediní zástupci dvojkřídláčovitých (Dipterocarpaceae) a čeledi Tetrameristaceae v Neotropis.
Guyanská vysočina
Dílčí články o provincii:

Na BOTANY.cz z této provincie najdete tyto původní druhy:

O floristické poznání provincie se kromě jiných zasloužili:

Sousedící floristické provincie:

Guyanská vysočina
Fotografovala Jindřiška Vančurová.