Zobrazit místo Provincie Karroo na větší mapě

Provincie Karoo leží ve vnitrozemí jihozápadní části Jihoafrické republiky, nepatrným výběžkem přesahuje podél řeky Oranje i do jižní Namibie. Je součástí paleotropické oblasti Karoo-namibské.
Provincie Karoo
Geologickým podkladem jsou na větších plochách odolné dolerity (sedimenty z karbonu až jury), díky kontinentalitě klimatu jsou půdy relativně vápnité. Klima je dosti drsné: srážky jsou nedostatečné, většina jich spadne v létě. Teplotní rozdíly mezi létem a zimou jsou značné: zatímco v létě stoupají teploty až nad 40 °C, v zimě klesají i pod bod mrazu. Rovněž rozdíly mezi dnem a nocí jsou nápadně velké, mohou činit běžně i 25 °C.
Provincie Karoo
Vegetaci tvoří specifické typy nízkých křovin, v nichž mohou dominovat různé pryšce (Euphorbia), druhy čeledí Anacardiaceae, Celastraceae, Capparaceae aj., spolu s nimi se objevují sukulenty, zejména z rodu Crassula. Značný podíl ve vegetaci křovin zaujímají trávy, např. z rodů Aristida, Enneapogon, Digitaria a Stipagrostis, časté jsou i hvězdnicovité, např. z rodů Felicia a Euryops.
Flóra je poměrně bohatá, čítá kolem 2500 druhů, i když endemismus je zde zřetelně nižší než v sousedních provinciích Západokapské a Kapské, která již spadá do květenné říše Capensis. Typický je zde sukulentní keřík nebo stromek Portulacaria afra z čeledi Didiereaceae. Velmi mnoho ze zdejších trav se vyznačuje C4 asimilací.
Provincie Karoo
Z původních druhů provincie na BOTANY.cz najdete:

Provincie Karoo
Sousedící floristické provincie:

Provincie Karoo
Fotografovali Věra Svobodová, Alena Vydrová a Vít Grulich.